x
x

Svjetski dan sigurnosti pacijenata

  17.09.2023.

Prepoznajući sigurnost pacijenta kao globalni zdravstveni prioritet, u svibnju 2019. godine na 72. Skupštini Svjetske zdravstvene organizacije sve 194 članice podržale su Svjetski dan sigurnosti pacijenta i njegovo obilježavanje svake godine 17. rujna.

Svjetski dan sigurnosti pacijenata

Cilj obilježavanja Svjetskog dana sigurnosti pacijenta je podizanje globalne svijesti o sigurnosti pacijenta i poticanje aktivnosti za što sigurniju zdravstvenu skrb u cijelom svijetu, na svim razinama.

Sigurnost pacijenta imperativ je kvalitetne zdravstvene skrbi i prioritetno područje zdravstvenog sustava. Angažman pacijenata i obitelji ključna je strategija za unapređenje sigurnosti u zdravstvenoj skrbi. Stoga je angažman pacijenata i obitelji ugrađen kao temeljno načelo u rezoluciju Svjetske zdravstvene skupštine (WHA72.6) o globalnoj akciji za sigurnost pacijenata i u Globalni akcijski plan za sigurnost pacijenata 2021.-2030.

Svjetski dan sigurnosti pacijenata 2023. posvećen je temi “Angažiranje pacijenata za sigurnost“ i sloganu “Uzdignite glas pacijenata!”. Dan ima za cilj utjecati na dionike uključujući pacijente, obitelji, kreatore politike, zdravstvene voditelje, zdravstvene radnike i organizacije pacijenata da rade zajedno na zajedničkom osmišljavanju politika zdravstvene zaštite i sigurnosnih, intervencija koje istinski odražavaju potrebe i sklonosti pacijenata, u konačnici povećavajući sigurnost zdravstvene skrbi globalno.