x
x

Mogućnosti u liječenju psihijatrijskih bolesnika

  Dr. sc. Azijada Srkalović Imširagić, dr. med

  16.09.2011.

Početkom ožujka 2011. godine u Splitu je održan skup s nazivom „Mogućnosti suvremenih farmakoterapijskih pristupa u liječenju psihijatrijskih bolesnika“. Skup je održan pod pokroviteljstvom Hrvatskog psihijatrijskog društva i bodovan je od strane Hrvatske liječničke komore.

Mogućnosti u liječenju psihijatrijskih bolesnika

Farmakoterapija shizofrenije i uloga olanzapina

Olanzapin zbog pouzdanog i djelotvornog učinka poboljšava suradljivost bolesnika, može pospješiti motivaciju i terapijski savez, a bolesnici koji prihvaćaju liječenje imaju manju mogućnost relapsa bolesti.

Na plenarnim predavanjima moderator je bio prof. dr. sc. Đulijano Ljubičić, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Rijeka, a pozdravnu riječ je održao prof. dr. sc. Goran Dodig, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Split.

Prvo, zanimljivo i nadasve inspirativno predavanje pod nazivom „Farmakoterapija SCH" održao je prof. dr. sc. Miro Jakovljević, predstojnik Klinike za psihijatriju KBC-a Zagreb. On se na ovom predavanju osvrnuo na individualizirani i multidisciplinarni pristup pacijentu, te važnost narativne psihijatrije, odnosno prilagođavanja umjetnosti farmakoterapije životnom skriptu bolesnika. Istaknuo je da pri izboru liječenja treba razmišljati o različitom efektu pojedinih antipsihotika na neurotransmiterske receptore i posljedičnom utjecaju na ponašanje, te da se pažljivim odabirom pravilne kombinacije lijekova izbjegava mogućnost terapijske rezistencije. Posebno se osvrnuo na važnost pravilnog kombiniranja farmakoterapije, ali i drugih metoda liječenja, te je spomenuo različite hipoteze o patofiziologiji shizofrenije, te dodatne metode liječenja koje se koriste pored standardne farmakoterapije. Hipoteza instabiliteta neuronalne membrane opravdava uporabu litija ili magnezija u psihotičnih pacijenata. Horrobinova hipoteza fosfolipidne membrane opravdava suplementaciju omega-3 masnih kiselina u ovih bolesnika. Smanjen glutamat i disregulacija njegovih receptora ukazuje na moguću uporabu glicina i folata kao nadomjestka prehrani. Smanjeni DHEA u serumu ovih bolesnika opravdava njegovu uporabu. Proinflamatorna hipoteza nagovještava da bi antiinflamatorni ne-steroidni lijekovi mogli biti od pomoći u terapiji psihoze. Glutenska hipoteza shizofrenije, uz dokazana antitijela na glutene koja se nađu u do 30% bolesnika oboljelih od shizofrenije, ukazuje na to da bi dijeta bez glutena mogla biti od pomoći kod ovih bolesnika. (1)

Sljedeće predavanje, pod nazivom „Olanzapin u liječenju psihijatrijskih bolesnika" održao je prof. dr. sc.Vlado Jukić, ravnatelj Psihijatrijske bolnice Vrapče i predsjednik Hrvatskog psihijatrijskog društva. Na ovome predavanju smo čuli sve o povijesti antipsihotika te o razlikama među tipičnim i atipičnim antipsihoticima sa posebnim osvrtom na mjesto olanzapina u liječenja psihotičnih poremećaja.

Posebno je istaknuo doprinos olanzapina u dekadi terapijskog progresa.

Istaknuo je kako je progresivni gubitak tkiva u frontalnoj regiji povezan s brojem psihotičnih relapsa te kognitivnim oštećenjem u ovih bolesnika., no može biti zaustavljen (ili popravljen) s olanzapinom, ali ne i tipičnim antipsihoticima. Također je ukazao na kognitivno oštećenje koje je povezano sa smanjenom motivacijom, oslabljenim terapijskim savezom i slabim ishodom liječenja. Zaključio je da olanzapin zbog pouzdanog i djelotvornog učinka poboljšava suradljivost bolesnika, može pospješiti motivaciju i terapijski savez, te da bolesnici koji prihvaćaju liječenje imaju manju mogućnost relapsa bolesti. (2)

Prikazi bolesnika

Zatim je prof. dr. sc. Ivan Požgain (Klinika za psihijatriju KB Osijek) dao prikaz tri izrazito zanimljiva slučaja bolesnika sa psihozom u kojima je, s posebnim umijećem, zorno prikazao kako najbolje iskoristiti terapijsko djelovanje olanzapina, pa i njegove nuspojave u korist pacijenta.

Vođen činjenicom da kod pojave tardivne diskinezije zamjena terapije atipičnim antipsihotikom klozapinom može dovesti do povlačenja ovakvih nuspojavatakođer i pri uporabi olanzapina. Zbog farmakoloških sličnosti sa kozapinom mogao bi također biti koristan u tretmanu tardivnih diskinezija, što je i dokazao u jednom od tri prikaza slučaja.
U preostala dva slučaja prikazana je dobrobit od povećanja TT kod dvije bolesnice koje su zbog primarne psihičke bolesti bile izrazito mršave i nezadovoljne svojim izgledom. (3)

CIRCADIN- melatoninu s produženim djelovanjem u liječenju nesanice

U predavanju prof. dr. sc. Gorana Dodiga čuli smo o novom Plivinom hipnotiku koji se koristi u liječenju primarne nesanice s jedinstvenim mehanizmom djelovanja „CIRCADIN- melatoninu s produženim djelovanjem u liječenju nesanice".

Istaknuo je da je Circadin (melatonin produljenog djelovanja) dokazano učinkovit i siguran za kratkotrajno liječenje, a ovi učinci se održavaju dugoročno, te da značajno unapređuje kvalitetu i latenciju spavanja.

Istaknuo je kako Circadin značajno poboljšava jutarnju živost, dnevno funkcioniranje i kvalitetu života. Također se osvrnuo na nuspojave ovog lijeka koje su usporedive sa placebom, te da kod prestanka liječenja ovim lijekom nema povratne nesanice i stvaranja ovisnosti. (4)

Radionice

Nakon plenarnog dijela uslijedile su posebno zanimljive radionice u kojima je postignut konsenzus o liječenju psihoza, psihijatrijskih bolesnika sa komorbiditetom i naglašen je značaj novih opcija u liječenju nesanice.

Prvu radionicu pod nazivom „Pozicioniranje antipsihotika" vodili su prof.dr. sc. Vesna Medved (Klinka za psihijatriju KBC-a Zagreb), te doc. dr. sc. Ninoslav Mimica, VD predstojnik Klinike za psihijatriju Psihijatrijske bolnice Vrapče.

Drugu radionicu „Psihijatrijski bolesnik s komorbiditetom" vodili su prof. dr. sc. Pavo Filaković, dekan Medicinskog fakulteta u Osijeku i predstojnik Klinike za psihijatriju KB Osijek, te prof. dr. sc. Danijel Buljan predstojnik Zavoda za psihijatriju KB Sestara Milosrdnica.

Treću radionicu, pod nazivom „Nesanica i opcije liječenja", vodili su prof. dr. sc. Gordana Rubeša (Klinika za psihijatriju KBC-a Rijeka) te prof. dr. sc. Tanja Frančišković (Klinika za psihijatriju KBC-a Rijeka).

I Radionica - Pozicioniranje antipsihotika

predavanje prof.dr. sc. Vesne Medved

predavanje doc. dr. sc. Ninoslava Mimice

II Radionica - Psihijatrijski bolesnik s komorbiditetom

predavanje prof. dr. sc. Pavla Filakovića

predavanje prof. dr. sc. Danijela Buljana

III Radionica - Nesanica i opcije liječenja

predavanje prof. dr. sc. Gordane Rubeše

predavanje prof. dr. sc. Tanje Frančišković

Literatura

1. Jakovljević M. Farmakoterapija SCH. Predavanje na: Mogućnosti suvremenih farmakoterapijskih pristupa u liječenju psihijatrijskih bolesnika. Split 05.03.2011.
2. Jukić V. Olanzapin u liječenju psihijatrijskih bolesnika. Predavanje na: Mogućnosti suvremenih farmakoterapijskih pristupa u liječenju psihijatrijskih bolesnika. Split 05.03.2011.
3. Ivan Požgain. Olanzapin - prikaz slučaja. Predavanje na: Mogućnosti suvremenih farmakoterapijskih pristupa u liječenju psihijatrijskih bolesnika. Split 05.03.2011.
4. Dodig G. CIRCADIN- melatonin s produženim djelovanjem u liječenju nesanice. Predavanje na: Mogućnosti suvremenih farmakoterapijskih pristupa u liječenju psihijatrijskih bolesnika. Split 05.03.2011.