x
x

Život nakon perkutane koronarne intervencije (PCI)

  08.10.2018.

Brošuru namijenjenu terapijskoj edukaciji bolesnika s koronarnom bolesti srca nakon učinjene perkutane koronarne intervencije možete pronaći na stranicama Hrvatskog kardiološkog društva.

Život nakon perkutane koronarne intervencije (PCI)

Premda PCI može umanjiti simptome koronarne bolesti srca (KBS), to nije lijek za KBS, niti je lijek za čimbenike rizika koji su doveli do same intervencije. Uvođenje zdravih promjena životnog stila može pomoći u liječenju KBS-a i održavanju rezultata PCI-a.

Hrvatsko kardiološko društvo: Život nakon perkutane koronarne intervencije (PCI) (pdf)

Izvor: www.kardio.hr