x
x

Učinkovita komunikacija s bolesnicima na terapiji enteralnom prehranom

  17.11.2017.

Učinkovita komunikacija s bolesnicima na terapiji enteralnom prehranom ključ je uspješne suradljivosti - rezultati Nutra istraživanja, rezultati prezentirani na radionici: Nutricionizam u onkologiji, 17. 11. 2017. u Zagrebu.

Učinkovita komunikacija s bolesnicima na terapiji enteralnom prehranom

Nakon preporuke terapije enteralnom prehranom bolesnik se često suočava s brojnim pitanjima i nedoumicama vezanim za uvedenu terapiju. Budući je preporuka i uputa liječnika obiteljske medicine iznimno važna za suradljivost bolesnika i razumijevanje terapije, komunikacija prema bolesnicima može biti presudan čimbenik za uspješnost liječenja i klinički ishod.

Cilj „Nutra“ istraživanja, u organizaciji Društva nastavnika opće i obiteljske medicine, u kojem je sudjelovalo preko 200 liječnika obiteljske medicine, bio je otkriti barijere u komunikaciji između liječnika obiteljske medicine i bolesnika koji se liječi enteralnom prehranom, te ispitati učinkovitost primjene strukturiranog komunikacijskog modela na povećanje suradljivost bolesnika u uzimanju terapije. Istraživanje je provedeno u razdoblju od lipanja 2015. do travanja 2017. kroz interaktivne radionice i dva vala upitnika.

Sudionici istraživanja zaključili su da je vrijeme komunikacije od 5-10 minuta nedovoljno za edukaciju bolesnika o kliničkoj prehrani, osobito prilikom prve preporuke, te da im je za učinkovitu komunikaciju prema bolesniku potreban strukturirani edukacijski model kroz koji će kratkim i jasnim usmenim i pisanim preporukama bolesniku približiti problematiku pothranjenosti i ulogu enteralne terapije u njegovom liječenju, objasniti dozu i očekivano trajanje terapije, te ga praktičnim savjetima uputiti u način primjene terapije. Iz primjera uspješne komunikacije u praksi liječnika obiteljske medicine kreirana je komunikacijska platforma.

Povećanje prosječne mjesečne doze enteralnog pripravka propisane po jednom receptu i prosječne duljine trajanja terapije nakon implementacije komunikacijske platforme u ordinacijama liječnika obiteljske medicine potvrđuju učinkovitost njezine praktične primjene u svrhu povećanja suradljivosti bolesnika u uzimanju enteralne terapije.

Valentina Nakić, dr. med.