x
x

Trebaju li pacijenti na metotreksatu potpuno izbjegavati alkohol?

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  26.11.2017.

Uobičajeno je pacijentima koji uzimaju metotreksat savjetovati da izbjegavaju konzumiranje alkohola zbog povećanog rizika za hepatotoksičnost.

Trebaju li pacijenti na metotreksatu potpuno izbjegavati alkohol?

Metotreksat je lijek izbora u liječenju reumatoidnog artritisa, učinkovit je i dobro se podnosi, no problematična je njegova hepatotoksičnost. Cilj ove studije bio je odrediti rizik hepatotoksičnosti metotreksata u kombinaciji s različitim količinama alkohola.

Od 1987. do 2016. obiteljski liječnici rutinski su pratili 11.839 pacijenata koji su uzimali metotreksat. Količina alkohola mjerena je u jedinicama, što označava 8 grama alkohola po jedinici. Hepatotoksičnost je definirana kao transaminitis, odnosno povećanje razine alanin ili aspartat aminotransferaze tri puta iznad normalne granice.

U vrijeme praćenja, došlo je do 530 slučajeva transaminitisa. Povećanjem broja jedinica alkohola povećavao se i rizik za hepatotoksičnost. 15 do 21 jedinica alkohola tjedno povezana je s mogućim povećanjem rizika za hepatotoksičnost, a više od 21 jedinice alkohola tjedno značajno povećava rizik za hepatotoksičnost.

Rezultati studije pokazuju da konzumiranje manje od 14 jedinica alkohola tjedno može biti relativno sigurno za pacijente na metotreksatu.

BMJ