x
x

Nasilje u mladenačkim vezama: teorijski pristupi

  12.08.2017.

Ovaj rad, objavljen u časopisu Socijalna psihijatrija, daje pregled relevantnih teorijskih pristupa u objašnjenju nasilnog ponašanja u mladenačkim vezama, kao i uvid u rezultate dosadašnjih istraživanja koja iz njih proizlaze.

Nasilje u mladenačkim vezama: teorijski pristupi

Prikazana su dva šira pristupa, od koji prvi ispituje vezu kulturnih i/ili osobnih faktora u nasilnom ponašanju, dok drugi pristup razmatra dinamičku prirodu i procese nasilnog ponašanja.

U okviru prvog pristupa opisane su postavke feminističke teorije, teorije socijalnog učenja i teorije individualnih razlika.

Osnovne postavke u tumačenju nasilnog ponašanja nekoliko različitih modela (dinamično razvojni-sustavni model, model poticaja/prinuđivanja/ inhibiranja nasilja i kontekstualni model) su prikazane u okviru drugog pristupa.

Rezultati dosadašnjih istraživanja su analizirani u ovom preglednog radu uzimajući u obzir pretpostavke o uzrocima, složenost i načine na koje opisuju uzročno-posljedične odnose različiti teorijski pristupi.

Arta Dodaj, Kristina Sesar, Nataša Šimić