x
x

Kongres: Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda

  22.02.2018.

Hrvatska udruga za dojenačku, dječju i adolescentnu psihijatriju Psihijatrijska bolnica za djecu i mladež te Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba organiziraju 2. hrvatski kongres o mentalnom zdravlju djece i mladih s međunarodnim sudjelovanjem „Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda“ 18. i 19. svibanj 2018. godine u Hotelu Dubrnovnik u Zagrebu.

Kongres: Mentalno zdravlje mladih – bogatstvo naroda

Teme:

• Anksiozni poremećaji u djece i mladih

• Djeca roditelja s poremećajima mentalnog zdravlja

• Forenzična dječja i adolescentna psihijatrija i zaštita djece i mladih

• Genetika i epigenetika

• Hitna stanja u dječjoj i adolescentnoj psihijatriji

• Mediji i internet i mentalno zdravlje djece

• Mentalno zdravlje dojenčadi i male djece

• Neurorazvojni poremećaji (autizam, hiperkinetski poremećaj, intelektualne teškoće, teškoće učenja)

• Otpornost

• Obrazovanje djece s poremećajima mentalnog zdravlja

• Organizacija službi za zaštitu mentalnog zdravlja djece i mladih

• Pedijatrijska psihofarmakoterapija

• Poremećaji hranjenja u djece i mladih

• Poremećaji ličnosti u adolescenciji

• Poremećaji ponašanja u djece i mladih

• Poremećaji privrženosti i mentalno zdravlje djece i mladih

• Poremećaji raspoloženja u djece i mladih

• Psihosomatika, disocijativni i konverzivni poremećaji

• Prava djece s poremećajima mentalnog zdravlja

• Promocija i prevencija mentalnog zdravlja djece i mladih

• Psihoterapija djece i mladih

• Psihotični poremećaji u djece i mladih

• Psihotraumatologija (nasilje, migracije, katastrofe)

• Rana detekcija i intervencije

• Razvojna psihopatologija

• Roditeljstvo i obitelj

• Samoozljeđivanje i suicidalnost u djece i mladih

• Socijalna zaštita djece i mladih s poremećajima mentalnog zdravlja

• Suradna (liason) dječja i adolescentna psihijatrija

• Stigma

• Strategija zaštite mentalnog zdravlja djece i mladih

• Tranzicija iz dječje i adolescentne psihijatrije u psihijatriju odraslih

• Zanemarivanje i zlostavljanje djece

• Zlouporaba i ovisnost o psihoaktivnim tvarima

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTGastalMaxflu
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: