x
x

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

  23.09.2017.

Vlada je u petak na sjednici usvojila Nacionalnu strategiju zaštite od nasilja u obitelji za razdoblje od 2017. do 2022. godine.

Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji

 

Strategija bi trebala osigurati nastavak politike zaštite žrtava nasilja u obitelji sa ciljem podizanja kvalitete njihova života.

Obuhvaća 7 strateških područja - prevenciju nasilja u obitelji, zakonodavni okvir iz područja zaštite od nasilja u obitelji, zbrinjavanje i potporu žrtvama nasilja u obitelji, psihosocijalni tretman počinitelja nasilja u obitelji, unaprjeđenje međuresorne suradnje, izobrazbu stručnjaka koji rade u području zaštite od nasilja u obitelji i senzibilizaciju javnosti za problematiku nasilja u obitelji.

Kroz 33 mjere u Strategiji su razrađene aktivnosti čiji su nositelji tijela državne uprave, jedinice lokalne samouprave i jedinice područne samouprave te organizacije civilnog društva.

Svaka mjera je utemeljena na određenom članku Konvencije Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji (tzv. Istanbulska konvencija).

Za provedbu mjera i aktivnosti u državnom proračunu za 2017. godinu osigurana su sredstva u iznosu od 161,8 milijun kuna, za 2018. godinu 69,5 milijuna kuna, te za 2019. godinu 69,1 milijuna kuna.

Po podacima MUP-a, od 2012. do 2016. godine žene su u najvećem broju žrtve nasilja u obitelji, kako prekršaja i kaznenih djela nasilja u obitelji, tako i kaznenih djela ubojstva, tjelesne ozljede i teške tjelesne ozljede, te kaznenih djela protiv spolne slobode počinjene među bliskim osobama.

U 2016. godini ubijeno je 15 žena, a broj žena žrtava kaznenih djela tjelesne ozljede, teške tjelesne ozljede i kaznenih djela protiv spolne slobode također je veći od broja žrtava muškog spola.

Vlada RH

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECTPLIVIT D 2000Maxirino
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: