x
x

Prevencija spolno prenosivih infekcija, možemo li više i bolje?

  20.06.2012.

Prevencija spolno prenosivih infekcija i njihovih kratkoročnih i dugoročnih posljedica i dalje predstavlja javno-zdravstveni izazov. Zbog niske percepcije rizika, nedovoljnog znanja, mladalačkog hedonizma i nedostatka socijalnih i društvenih vještina, rad s adolescentnom populacijom od posebne je važnosti.

Prevencija spolno prenosivih infekcija, možemo li više i bolje?

Porast broja mladih s različitim oblicima rizičnog ponašanja, kao i produženo razdoblja predbračne seksualne aktivnosti i potencijalnih rizika traži brže i bolje snalaženje u ranom otkrivanju, suzbijanju rizičnih čimbenika, adekvatnom pristupu i prevenciji.
Temeljne su aktivnosti kontinuirani zdravstveni odgoj, promicanje zdravlja, savjetovališni rad, cijepljenje i redoviti ginekološki pregledi.

U radu su prikazani preventivni edukativni programi vezani za reproduktivno zdravlje učenika osnovnih i srednjih škola u poslednjih pet godina, koji su prerasli u primjere dobre prakse (Živjeti zdravu mladost, Budi cool i ostani zdrav, Sanjam dobu vezu, te program Edukacijom i cijepljenjem protiv HPV infekcije). Osnovni principi programa bazirani su na izboru strategije da se dobiju maksimalno vidljivi efekti koristeći raspoložive resurse, besplatnom uslugom, slobodnim pristupom, djelovanjem na mijenjanje stavova, organiziranjem zajednice i održivosti projekta.

Posebna je pozornost posvećena savjetovališnom radu i prikazu polivalentnog savjetovališta Centra za mlade, kao i ambulante za adolescentnu ginekologiju u okviru služe za školsku medicinu.

Kritički je analiziran i obuhvat cijepljenja protiv HPV infekcije, obuhvat educiranih roditelja i učenika, kao i poteškoće na koje se nailazilo tijekom petogodišnjeg provođenja programa.

Sve naše aktivnosti usmjerene su jačanju kapaciteta mladih, s ciljem izgradnje dobrog reproduktivnog i mentalnog zdravlja i sprečavanju sve prisutnijih poremećaja.

Usmjerenost na populaciju i zdravlje, a ne primarno na pojedinca i liječenje, ključna je odrednica novog javno zdravstvenog pristupa.

4. hrvatski kongres o urogenitalnim i spolno prenosivim infekcijama,
Opatija, 2012.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexPLIVIT D 2000Olfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: