x
x

Čak i jedna cigareta na dan povećava mortalitet

  Klara Čičić, dr. med.

  27.12.2016.

Ljudi koji kontinuirano puše manje od jedne cigarete na dan (ali više od nule) svejedno imaju veći rizik mortaliteta od svih uzroka u odnosu na nepušače, objavljeno je u studiji JAMA Internal Medicine.

Čak i jedna cigareta na dan povećava mortalitet

Oko 300 000 odraslih u dobi od 59 do 82 godine ispunilo je upitnike o povijesti pušenja. Tijekom oko 6 i pol godina praćenja, 13% sudionika studije je umrlo. U usporedbi s ljudima koji nisu nikada pušili, oni koji su kontinuirano pušili manje od jedne ili od jedne do deset cigareta dnevno imali su veći rizik mortaliteta od svih uzroka, uključujući mortalitet od karcinoma pluća i kardiovaskularnih bolesti. Osobe koje su pušile mali broj cigareta, ali koje su prestale pušiti – i dalje su imali povišeni rizik od mortaliteta u odnosu na osobe koje nikad nisu pušile.

Statistika govori da sve više ljudi u Americi puši manje od 10 cigareta dnevno. Autori naglašavaju kako ne postoji minimum cigareta koji se smatra sigurnim za zdravlje. Sve pušače treba aktivno i kontinuirano motivirati na prestanak pušenja, bez obzira koliko cigareta puše na dan.