x
x

In vitro antimikrobna osjetljivost Ureaplasma urealyticum

  03.11.2017.

Ureaplazma urealyticum komenzal je donjeg urogenitalnoga trakta, te uzročnik spolno prenosivih bolesti. Antimikrobna rezistencija na tetracikline i makrolide je niska, a na kinolone visoka.

In vitro antimikrobna osjetljivost Ureaplasma urealyticum

Cilj. Određivanje i usporedba prevalencije i in vitro antimikrobne osjetljivosti U. urealyticum nađenih u urogenitalnim uzorcima žena reproduktivne dobi u razdoblju od lipnja 2005. do lipnja 2006. godine i u 2015. godini.
Materijali i metode. U razdoblju od lipnja 2005. do lipnja 2006. godine evaluirana je in vitro antimikrobna osjetljivosti U. urealyticum urogenitalnih uzoraka 72 bolesnice s uretralnim sindromom, te su rezultati uspoređeni s podacima 181 izolata U. urealyticum dobivenih iz urogenitalnog trakta bolesnica s ginekološkom problematikom iz 2015. godine. Za identifikaciju U. urealyticum korišten je Mycoplasma IST 2 kit. In vitro antimikrobna osjetljivost izolata visoke koncentracije ≥ 104 CCU/ml određivana je metodom dilucije u bujonu na 7 antibiotika: doksiciklin, tetraciklin, azitromicin, eritromicin, klaritromicin, ciprofloksacin, ofloksacin.
Rezultati. U razdoblju 2005./2006. godine prevalencija U. urealyticum u urogenitalnim uzorcima žena reproduktivne dobi iznosila je 28%, a 2015. 22,7%, (p = 0,516). Rezultati in vitro antimikrobne osjetljivosti U. urealyticum za 2005/2006. godinu i 2015. godinu bili su sljedeći: osjetljivost na doksiciklin 100% i 98,7%, na tetraciklin 100% i 98,7 %, na klaritromicin 93,7% i 89,5%, na eritromicin 90,3% i 85,6%, na azitromicin 87% i 81,2%, na ofloksacin 62% i 59,7%, na ciprofloksacin 40,3% i 28,9%. Bilježi se mala stopa rezistencije na doksiciklin i tetracikin (2,2%) i na makrolide (klaritromicin 6,3% i 10,5%; eritromicin 9,7% i 14,4%; azitromicin 13% i 18,8%), te viša na kinolone (ofloksacin 38% i 40,3%; ciprofloksacin 59% i 71,1%), a razlike u rezistencijama nisu bile statistički značajne.
Zaključak. U našoj studiji nije registrirana statistički značajna razlika u prevalenciji U. urealyticum u žena reproduktivne dobi u promatranom vremenskom razdoblju u razmaku od deset godina. Rezultati in vitro antimikrobne osjetljivosti U. urealyticum pokazivali su trend porasta rezistencija, ali razlike u rezistencijama nisu bile statistički značajne. Unatoč visokoj osjetljivosti U. urealyticum na tetracikline i makrolide kao prvoj liniji terapije s obzirom na trend porasta rezistencije potrebno je kontinuirano praćenje antimikrobne osjetljivosti in vitro na lokalnoj razini radi adekvatnog izbora antimikrobika.

Dobrinka Petković, Sabina Cviljević, Borislav Vuković, Ankica Musil 

Med Jad 2017;47(3-4):145-152