x
x

Izazovi u skrbi osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj

  02.08.2017.

Skrb u Hrvatskoj je centralizirana te se sve osobe zaražene HIV-om u Hrvatskoj liječe u Klinici za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ u Zagrebu.

Izazovi u skrbi osoba zaraženih HIV-om u Hrvatskoj

U Klinici za infektivne bolesti postoji elektronska baza podataka od 1997.g. koja omogućava analizu različitih parametara skrbi. U razdoblju od 2009. do 2016. broj se bolesnika u skrbi gotovo udvostručio (u 2016.g. je bilo 1034 osoba u skrbi). Udio bolesnika koji prima antiretrovirusne lijekove se tijekom proteklih godina povećao, tako da je 2016.g. 99% osoba u skrbi primalo antiretrovirusne lijekove. Zadržavanje u skrbi je također dobro, oko 95% bolesnika iz jedne godine dođe na pregled i sljedeće godine. Međutim kada se zadržavanje u skrbi analizira u duljem vremenskom rasponu (>2.g.) tada je ono 80%. Kada se analizira uspješnost antiretrovirusnog liječenje ono je također izvrsno, tako da je 86% svih osoba u skrbi 2016.g. imalo nemjerljivu viremiju. Trenutno je u Hrvatskoj izbor antiretrovirusnih lijekova za liječenje HIV-infekcije dobar, ukupno postoje 3 pripravka koji se daju u jednoj tableti. Glavni izazovi u skrbi su relativno velika populacija nedijagnosticiranih (oko 30%), te kasno uključivanje u skrb. Dijagnostika i liječenje kroničnih bolesti u osoba zaraženih HIV-om također predstavlja izazov.

 

Josip Begovac

Klinika za infektivne bolesti “Dr. Fran Mihaljević”, Zagreb;

Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu