x
x

Vodena terapija kod osoba s cerebralnom paralizom

  16.04.2022.

Cerebralna paraliza (CP) je najčešći tjelesni invaliditet. Kao posljedica oštećenja mozga, cerebralna paraliza javlja se s nekim od 3 najčešća abnormaliteta – spastičnost, diskinezija, ataksija ili u kombinaciji te miješana cerebralna paraliza. Vodena terapija, predstavlja idealan oblik tjelesne aktivnosti u vidu terapije osoba s cerebralnom paralizom.

Vodena terapija kod osoba s cerebralnom paralizom

Glavni cilj rada bio je, pregledom relevantne literature, sažeti sva bitna znanja vezana za korištenje vodene terapije kod osoba s cerebralnom paralizom. Pretragom dviju elektroničkih baza, u razdoblju siječnja i veljače 2021. godine, pronađeno je 110 istraživanja. Nakon koraka provjere naslova i sažetka, u rad je na kraju uvršteno 14 radova. Istraživanja su provjerena za kvalitetu metodološke izrade nakon čega su, čitanjem punog teksta rada, izdvojene bitne informacije o ispitanicima, testovima i rezultatima mjerenja. Unutar analiziranih radova sudjelovalo je ukupno 263 ispitanika oboljelih od cerebralne paralize, oba spola, različite starosti. Pregledom punih tekstova radova, ustanovljeno je kako primjena vodene terapije u vidu liječenja i/ili rehabilitacije kod osoba s cerebralnom paralizom, ima pozitivne učinke na kardiorespiratorni sustav, grube motoričke funkcije (GMFM) i plivačke vještine (WOTA 2; SWIM). Najveće promjene utvrđene su unutar GMFM testa za procjenu grubih motoričkih funkcija, aerobnog kapaciteta te pokretljivosti ispitanika. Također, potvrđena je mogućnost zadržavanja i transfera postignutih napredaka izvan bazena zbog unapređenja funkcionalnih kapaciteta pojedinca. Zbog velike heterogenosti između radova, podatci su kvalitativno interpretirani, a mogući razlozi heterogenosti su različito vrijeme trajanja intervencija, uvjeti provedbe intervencija te različiti testovi korišteni za procjenu inicijalnog i finalnog stanja ispitanika. Nemogućnost zaključivanja proizlazi iz prije navedenih razloga te malog broja istraživanja. Standardizacija bi, po pitanju duljine trajanja intervencije i uvjeta provođenja intervencija, utjecala na smanjenje heterogenosti rezultata. Provođenje randomiziranih kontroliranih studija s predloženim načinom provedbe intervencija, uvećalo bi mogućnost generalizacije.

Vid Vrban i Dajana Karaula