x
x

Svjetski tjedan podizanja svijesti o važnosti kuhinjske soli, 20. do 26. ožujka

  23.03.2017.

Ovogodišnja poruka i vodeća tema Svjetskog tjedna podizanja svijesti o važnosti kuhinjske soli upozorava na skrivenu sol u hrani - „Sol: zaboravljeni ubojica“.

Svjetski tjedan podizanja svijesti o važnosti kuhinjske soli, 20. do 26. ožujka

Podatci iz studije INTERSALT (An International Study of Electrolyte Excretion and Blood Pressure) govore da prosječno izlučivanje natrija mokraćom iznosi 170 mmol/ dan, što odgovara 9,9 g soli.

Metaanaliza 26 kliničkih istraživanja pokazuje da smanjenje izlučivanja natrija u 24-satnom urinu za 78 mmol rezultira sniženjem sistoličkog arterijskog tlaka (SAT) za 2 mmHg i dijastoličkog arterijskog tlaka (DAT) za 1 mmHg u normotenzivnih osoba, a u hipertoničara sniženjem SAT-a za 5 mmHg i DAT-a za 2,7 mmHg.

Studija TOHP I i II (Trials of Hypertension Prevention) pokazuje da smanjenje unosa soli za 2 – 2,5 g/dan smanjuje za 30% nastanak kardiovaskularnih komplikacija.

Prekomjerni unos soli može pridonijeti nastanku rezistentne hipertenzije. Jedan od pretpostavljenih učinaka soli na porast arterijskog tlaka jest povećanje volumena izvanstanične tekućine i perifernoga vaskularnog otpora dijelom zbog aktivacije simpatičkoga živčanog sustava.

Smanjenje unosa kuhinjske soli može pridonijeti sniženju doze i broja antihipertenziva uključenih u terapiju, pogotovo u osoba sa slabije odgovarajućim RAS-om (npr. Crnci, starije osobe, dijabetičari, osobe s kroničnom bubrežnom bolesti). Aktivacija RAS-a skupa s aktivacijom simpatičkog sustava suprotstavlja se učinku smanjenog unosa natrija na snižavanje AT-a. Antihipertenzivni učinak smanjenog unosa soli jači je ako se mijenjaju i druge životne navike.

Najnovije smjernice ESH/ESC o liječenju hipertenzije iz 2013. godine preporučuju smanjenje unosa soli na 5 do 6 g na dan.

Literatura

  1. Škes M. Svjetski tjedan podizanja svijesti o važnosti kuhinjske soli, 20. do 26. ožujka 2017. Dostupno na www.stampar.hr
  2. Kuzmanić D, Laganović M, Željković-Vrkić T, Kos J, Fištrek M. Značenje dijetetskih mjera u prevenciji i liječenju hipertenzije. Medicus 2007;16:167–172.
  3. 2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension. Dostupno na: http://www.escardio.org/ guidelines, Datum pristupa: 23.3.2017
  4. 2007 Smjernice za dijagnosticiranje i liječenje arterijske hipertenzije. Dostupno na: http://www.hdh.hr/hrvatski/ desno/smjernice-za-lijecenje-hipertenzije/2007- smjernice-lijecenja-arterij-hipertenz/smjernice%202007. pdf. Datum pristupa: 26.11.2013
  5. Frančić Pranjković LJ. Uloga ljekarnika u liječenju hipertenzije. Medicus 2014 suppl. Dostupno na: http://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=177733