x
x

Godina 2017. u kardiologiji: prevencija, arterijska hipertenzija

  17.05.2018.

Slabo pridržavanje uzimanja lijekova i kasno započinjanje snizivanja vrijednosti arterijskoga tlaka (AT) važna su, ali propuštena prilika za kardiovaskularnu prevenciju.

Godina 2017. u kardiologiji: prevencija, arterijska hipertenzija

Ranije su studije izvještavale o sniženju AT-a nakon kateterske renalne denervacije. Međutim, velika studija SIMPLICITY HTN-3 nije potvrdila te rezultate, moguće zbog nedostatne ablacije, pridržavanja uzimanja antihipertenzivne terapije i/ili izbora bolesnika.

Zbog toga je studija SPYRAL HTN-OFF MED randomizirala hipertenzivne bolesnike bez ukinute terapije ili s ukinutom terapijom u opsežnijoj i distalnijoj denervaciji renalnih arterija, a slijepi je dizajn uključivao lažnu proceduru u kontrolnoj skupini i testiranje lijekova za procjenu bolesnikove suradljivosti.

Sistolički tlak mjeren u ordinaciji snizio se za 10 mmHg, a prosječni 24-satni za 6 mmHg i pritom nisu bili registrirani značajni neželjeni događaji.

Iako su ovi, noviji podatci o renalnoj denervaciji zanimljivi, trebaju se interpretirati s oprezom u svjetlu prethodnog neuspjeha u toj kategoriji. Osim toga, ovi rezultati sa strogim dizajnom lažne procedure postavili su novi standard za buduća intervencijske i kirurške kliničke studije.

 

Izvor: Godina 2017. u kardiologiji: prevencija.
The year in cardiology 2017: prevention.
Cardiol Croat. 2018;13(3-4):79-98.
https://doi.org/10.15836/ccar2018.79