x
x

Klinički početak mijastenije gravis češći u postpartalnom razdoblju

  Klara Čičić, dr. med.

  07.01.2017.

Rizik od pojave kliničkih simptoma mijastenije gravis (MG) veći je u postpartalnom razdoblju, naročito nakon prvog poroda. Istraživanje je objavljeno u časopisu Neurology, a upozorava liječnike da obrate pozornost na ovo osjetljivo visokorizično razdoblje kod žena oboljeih od MG.

Klinički početak mijastenije gravis češći u postpartalnom razdoblju

Postpartalno razdoblje povezano je s većim rizikom za klinički početak simptoma MG u žena s MG (RR 5.5, 95% CI 2.6–11.6), za razliku od razdoblja prije trudnoće ili u trudnoći, a rizik je najveći nakon prvog poroda. Norveški su znanstvenici  bilježili klinički početak bolesti u trudnoći i tijekom prvih 6 mjeseci nakon poroda u presječnoj populacijskoj studiji u kojoj je sudjelovalo 1038 zdravih kontrola i 246 žena oboljelih od MG. Na temelju informacija o trudnoći, hormonskom statusu i kliničkim simptomima izračunali su zatim relativni rizik za klinički početak bolesti. 

Mijastenija gravis dvostruko je češća u žena, a najčešće se javlja u drugom i trećem desetljeću života kada je žena i najčešće trudna. Potrebna su dodatna istraživanja s ciljem pojašnjavanja hormonsko-imunološko-genetskih interakcija u patogenezi mijastenije gravis.