x
x

Učestalost i antimikrobna rezistencija Streptococcus agalactiae

  19.06.2017.

Učestalost i antimikrobna rezistencija Streptococcus agalactiae izoliranih iz brisa vagine u populaciji trudnica.

Učestalost i antimikrobna rezistencija Streptococcus agalactiae

Uvod: Streptococcus agalactiae je najznačajniji uzročnik bakterijske infekcije koja je povezana sa morbiditetom i mortalitetom novorođenčadi, kod kojih može rezultirati vrlo teškim, katkad i fatalnim, infekcijama kao što su pneumonia, meningitis i sepsa. Učestalost streptokokne sepse je 2-3 slučaja na 1000 poroda. Smrtnost novorođenčadi u ovom slučaju je izuzetno visoka i kreće se od 20-60%. Prevencija neonatalne infekcije sa Streptococcus agalactiae zasniva se na screeningu trudnica, odnosno uzimanju vaginalnog brisa svim trudnicama u periodu od 35.-37. sedmice trudnoće.

Metode: Istraživanje je prospektivna studija. Studijom su obuhvaćene 143 trudnice između 34. i 37. nedjelje trudnoće, kod kojih su mikrobiološki obrađeni vaginalni brisevi na Streptococcus agalactiae u 2014. godini. Ispitanice u ovom istraživanju su trudnice podijeljene u dvije grupe: nulipare i multipare.

Rezultati: Utvrđeno da od ukupno 143 trudnice, 12 (8,4%) trudnica je bilo pozitivno na Streptococcus agalactiae iz kultura uzoraka uzetih iz vaginalnog brisa. Učestalost infekcije Streptococcus agalactiae kod ispitivanih trudnica jednaka je učestalosti infekcije u okruženju. Utvrđeno je da nema statistički značajne razlike u učestalosti Streptococcus agalactiae infekcije nulipara i multipara. Zastupljenost potvrđenih streptokokoza grupe B, bila je najveća u dobnoj skupini uzrasta od 21-25 godina (25%) i u dobnoj skupini od 26-30 godina (41,7%). Statistička analiza dobne distribucije putem hi-kvadrat testa pokazuje da postoji statistički značajna razlika u korist mlađe životne dobi (p< 0,05). U istraživanju su testirani izolovani sojevi Streptococcus agalactiae kontinuirano u svim mjesecima istraživanja na grupu antibiotika. Rezultati ispitivanja antimikrobne rezistencije ukupnog uzorka izolata pokazuju da rezistencija nije utvrđena. Statistička analiza pojave rezistencije na testirane antibiotike pokazuje da ne postoji statistički značajna razlika u pojavi rezistencije (p< 0,05).

Zaključak: Rezultati istraživanja ukazuju na javnozdravstvenu i kliničku problematiku Streptococcus agalactiae kod trudnica u Kantonu Sarajevo kao i na potrebu uvođenja vodića i screeninga na Streptococcus agalactiae u populaciji trudnica, u cilju iznošenja zdrave trudnoće i rođenja zdravog djeteta.

 

Vanesa Dujso Radaslić (1), Sadeta Hamzić (2), Šukrija Zvizdić (2),

Nermina Kulenović (1)

1 J.U. ZZZ Žena i materinstva, Josipa Vancaša 1, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

2 Medicinski fakultet Univerziteta u Sarajevu, Čekaluša 90, 71000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

 

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000GastalAndol PRO
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: