x
x

Acetilsalicilna kiselina povećava stope začeća i živorođene djece

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  11.03.2017.

Primjena niskih doza acetilsalicilne kiseline povećala je stopu živorođene djece kod žena čije su prethodne trudnoće završile spontanim pobačajem i koje imaju visoke razine visokoosjetljivog C-reaktivnog proteina.

Acetilsalicilna kiselina povećava stope začeća i živorođene djece

Kronična upala povezana je s neplodnošću i spontanim pobačajima. Visokoosjetljivi C-reaktivni protein (hsCRP) marker je kronične upale i često je umjereno povišen kod osoba koje imaju povećan kardiovaskularni rizik. Niske doze acetilsalicilne kiselina (81 mg/dnevno) mogu smanjiti taj rizik, a preporučaju se i za prevenciju preekampsije.

U randomiziranom istraživanju sudjelovalo je 1228 žena (18-40 godina) koje su pokušavale zanijeti nakon 1 ili 2 spontana pobačaja u prethodnim trudnoćama. Dio žena dobivao je niske doze acetilsalicilne kiseline tijekom 6 menstrualnih ciklusa i do 36. tjedna trudnoće (ako su zanijele), a drugi dio dobivao je placebo.

Postotak žena koje su zanijele iznosio je 67%, a broj živorođene djece bio je 55%. Kod žena s nižim i srednjim razinama hsCRP ti postoci nisu se razlikovali od placebo grupe. Kod žena s najvišim razinama hsCRP (≥1.95 mg/L) koje su dobivale niske razine acetilsalicilne kiseline stopa trudnoća bila je 31% viša nego kod placebo grupe, a stopa živorođene djece bila je 35% viša.

Rizici primjene niskih doza acetilsalicilne kiseline relativno su mali u usporedbi s benefitima koje donosi. Ipak, ne bi se trebala preporučati svim ženama koje su imale spontani pobačaj, već samo onima koje imaju umjereno povišene razine hsCRP-a.