x
x

HZJZ: Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2016.

  22.09.2017.

Tijekom 2016. godine prijavljeno je 6.904 pobačaja, što predstavlja znatan pad u odnosu na prethodnu godinu. Broj pobačaja na zahtjev žene je kroz niz godina značajno smanjen, a tijekom 2016. godine ih je zabilježeno 2.520 ili 36,5% u ukupno registriranim pobačajima, dok ih je prethodne godine bilo 3.002 ili 35,9%.

HZJZ: Pobačaji u zdravstvenim ustanovama u Hrvatskoj u 2016.

Spontani pobačaji su u odnosu na prethodnu godinu također u padu; u 2016. godini ih je bilo 944 (13,7%), a prethodne godine 1.319 (15,8%).

Podskupina ˝Ostali pobačaji˝ u kojoj su, prema Međunarodnoj klasifikaciji bolesti - 10. revizija, uvršteni O00 - Izvanmaternična trudnoća, O01 - Mola hydatidosa, O02 - Ostali abnormalni produkti začeća, O05 - Ostali pobačaj i O06 - Nespecificirani pobačaj, čini 49,8% (3.440) ukupnih pobačaja. Ova podskupina pobačaja ima trend porasta tijekom zadnjih dvadesetak godina (1995.- 13,3%; 2000.- 26,5%; 2005.- 37%; 2010.- 46,2%; 2014.- 48,4%; 2015.- 48,3%).

Na 100 poroda bilježimo 7 namjernih pobačaja, što je manje u odnosu na prošlu godinu. Prosječna stopa namjernih pobačaja za sve žene generativne dobi u Hrvatskoj je 275,23/100.000 žena. Specifične stope legalno induciranih pobačaja po dobnim skupinama su: 100,01/100.000 žena u dobi 40-49 godina; 159,92/100.000 žena u dobi 15-19 godina; 308,06/100.000 žena u dobi 20-24 godine; 392,51/100.000 žena u dobi 25-29 godina; 401,38/100.000 žena u dobi 35-39 godina i najviša je stopa od 451,93/100.000 žena u dobi 30-34 godine.

Od žena u kojih je izvršen legalno inducirani pobačaj najviše je onih u dobi 30-39 godina - 47,5%. I stope namjernih pobačaja kojima mjerimo razinu ovog događaja u dobno specifičnoj populacijskoj skupini su najviše za skupinu 30-34 godine. Međutim, promatrajući kretanja ove pojave u višegodišnjem razdoblju možemo vidjeti da se u ove skupine žena i u 2016. godini nastavlja trend pada stope namjernih pobačaja u odnosu na prethodne godine.

Tijekom 2016. godine zabilježeno je 58 legalno induciranih pobačaja u maloljetnica (do 18. Godine života) što čini 2,7% namjernih pobačaja. U mladih djevojaka do 20 godina registrirana su još 122 namjerna pobačaja koji zajedno čine 7,14% namjernih pobačaja. Stopa namjernih pobačaja u žena ≤ 19 godina je znatno niža u odnosu na ostale dobne skupine (osim dobne skupine 40-49), te se primjećuje daljnji pad u odnosu na prethodne godine. Treba napomenuti i da prema pokazateljima iz drugih zemalja ( izvor: baza ˝Zdravlje za sve˝ SZO-a) Hrvatska pripada zemljama s najnižom stopom namjernih pobačaja u djevojaka ispod 20 godina života.

Od 2.520 žena koje su zatražile pobačaj u braku je bilo njih 45,3%.

Među ženama koje traže pobačaj najviše je onih koje nisu rodile (34,1%), a zatim onih koje već imaju dvoje djece (29,4%). U odnosu na prethodne godine, ove dvije skupine žena su se zamijenile u vodećem mjestu, ali razlog je vjerojatno taj što ove godine imamo kvalitetnije podatke, s malim udjelom pobačaja s nepoznatim podatkom o broju žive djece. Visok je udjel majki s jednim djetetom (19,0%, 2015.-21,4%), dok je 11,5% žena s troje djece (kao i prethodne dvije godine), a najmanje s višim redom rođenja - 5,4% (2015.-5,2%). Možemo vidjeti da usporedba s prethodnim godinama pokazuje sličnu raspodjelu čime je i u 2016. godini potvrđeno da se pobačaj još uvijek koristi kao sredstvo kontracepcije, najčešće ukoliko žena nema djece ili ima dvoje djece. U ukupnim pobačajima u kojima su uključeni spontani pobačaji i različiti patološki uzroci koji su doveli do pobačaja je 40,5% žena koje nisu rodile, 25,6% ih je s jednim djetetom, 20,6% s dvoje djece, a ostalo su žene s višim i nepoznatim redom rođenja.

Analizirajući stope legalno induciranih pobačaja prema županiji prebivališta žene, u 2016. godini najviša je stopa na 100.000 žena fertilne dobi u Istarskoj županiji (757,52). Najnižu stopu ima Dubrovačko-neretvanska županija (57,25).

U 2016. godini nije zabilježen niti jedan slučaj smrti od posljedica pobačaja. Zabilježene su 173 hospitalizacije u stacionarnim zdravstvenim ustanovama zbog komplikacija uzrokovanih pobačajem ili u 2,5% od ukupno 6.904 pobačaja.