x
x

Procjena plućne funkcije i alogena transplantacija matičnih stanica

  19.09.2016.

Ocjena plućne funkcije i njezine sastavnice kao prediktori ukupnog preživljenja i pojave kronične bolesti presatka protiv domaćina nakon alogene transplantacije matičnih stanica, objavljena u CMJ-u.

Procjena plućne funkcije i alogena transplantacija matičnih stanica

Cilj Retrospektivno ocijeniti predviđaju li modificirana ocjena plućne funkcije (prema engl. lung function score, LFS) i/ili njene sastavnice, forsirani izdisajni volumen u prvoj sekundi (prema engl. forced expiratory volume within the first second, FEV1) i difuzijski kapacitet za ugljikov monoksid korigiran za razinu hemoglobina (prema engl. diffusion capacity for carbon monoxide corrected for hemoglobin level, cDLCO), ukupno preživljenje i pojavu kronične bolesti presatka protiv domaćina(prema engl. chronic graft-versus-host-disease, cGvHD).

Postupci Prikupili smo podatke o vrijednostima LFS, FEV1 i cDLCO prije i nakon transplantacije kod 241 pacijenta podvrgnutog transplantaciji krvotvornih matičnih stanica u Transpantacijskom centru Sveučilišta u Regensburgu između lipnja 1998. i srpnja 2005. 

Rezultati Kraće ukupno preživljenje nakon transplantacije bilo je povezano s nižim pred-transplantacijskim vrijednostima FEV1 <60% (P=0,040), cDLCO <50% predviđene vrijednosti (P =0,025), te LFS ≥ III (P =0,037). Ono je također bilo povezano s nižim FEV1 (P < 0,001 odnosno P =0,001) i povišenim LFS 3 i 12 mjeseci nakon transplantacije (P = 0,028 odnosno P = 0,002), ali ne i s promjenama cDLCO. Veća incidencija cGvHD bila je povezana sa sniženim FEV1 6, 12, i 18 mjeseci nakon transplantacije (P =0,069, P =0,054, odnosno P =0,009) i povišenim LFS 12 mjeseci nakon transplantacije (P =0,002), ali ne i s promjenama cDLCO.

Zaključak Ukupno preživljenje bilo je povezano kako s LFS tako i s FEV1, ali je pojava cGvHD pokazala snažniju povezanost s FEV1 nego s cDLCO ili LFS. FEV1 je pojedinačno nudio više informacija o ishodu nakon transplantacije nego li LFS ili cDLCO, ukazujući na ograničenu vrijednost LFS za procjenu stanja pacijenata nakon transplantacije.

VEZANI SADRŽAJ > <