x
x

Procjena plućne funkcije i alogena transplantacija matičnih stanica

  19.09.2016.

Ocjena plućne funkcije i njezine sastavnice kao prediktori ukupnog preživljenja i pojave kronične bolesti presatka protiv domaćina nakon alogene transplantacije matičnih stanica, objavljena u CMJ-u.

Procjena plućne funkcije i alogena transplantacija matičnih stanica

Cilj Retrospektivno ocijeniti predviđaju li modificirana ocjena plućne funkcije (prema engl. lung function score, LFS) i/ili njene sastavnice, forsirani izdisajni volumen u prvoj sekundi (prema engl. forced expiratory volume within the first second, FEV1) i difuzijski kapacitet za ugljikov monoksid korigiran za razinu hemoglobina (prema engl. diffusion capacity for carbon monoxide corrected for hemoglobin level, cDLCO), ukupno preživljenje i pojavu kronične bolesti presatka protiv domaćina(prema engl. chronic graft-versus-host-disease, cGvHD).

Postupci Prikupili smo podatke o vrijednostima LFS, FEV1 i cDLCO prije i nakon transplantacije kod 241 pacijenta podvrgnutog transplantaciji krvotvornih matičnih stanica u Transpantacijskom centru Sveučilišta u Regensburgu između lipnja 1998. i srpnja 2005. 

Rezultati Kraće ukupno preživljenje nakon transplantacije bilo je povezano s nižim pred-transplantacijskim vrijednostima FEV1 <60% (P=0,040), cDLCO <50% predviđene vrijednosti (P =0,025), te LFS ≥ III (P =0,037). Ono je također bilo povezano s nižim FEV1 (P < 0,001 odnosno P =0,001) i povišenim LFS 3 i 12 mjeseci nakon transplantacije (P = 0,028 odnosno P = 0,002), ali ne i s promjenama cDLCO. Veća incidencija cGvHD bila je povezana sa sniženim FEV1 6, 12, i 18 mjeseci nakon transplantacije (P =0,069, P =0,054, odnosno P =0,009) i povišenim LFS 12 mjeseci nakon transplantacije (P =0,002), ali ne i s promjenama cDLCO.

Zaključak Ukupno preživljenje bilo je povezano kako s LFS tako i s FEV1, ali je pojava cGvHD pokazala snažniju povezanost s FEV1 nego s cDLCO ili LFS. FEV1 je pojedinačno nudio više informacija o ishodu nakon transplantacije nego li LFS ili cDLCO, ukazujući na ograničenu vrijednost LFS za procjenu stanja pacijenata nakon transplantacije.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Plivit C 1000 PlusAndol PROMaxirino
VEZANI SADRŽAJ > <
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: