x
x

Uvedena metoda PCR-SSP u KBC Split

  16.12.2021.

U Laboratorij za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Split uvedena je metoda PCR-SSP. Ova metoda je važna u kadaveričkoj transplantaciji solidnih organa kao i alogeničnoj transplantaciji krvotvornih matičnih stanica. Važnost uvođenja ove metode očituje se i u mogućnosti određivanja polimorfizama u sustavu HLA visokom rezolucijom.

 Uvedena metoda PCR-SSP u KBC Split

Glavni sustav tkivne podudarnost (engl. Major Histocompatibility Complex, MHC) kod čovjeka otkriven je 1954. godine, na kraćem kraku kromosoma 6, kada je Nobelovac J. Dausset kod 90% politransfundiranih bolesnika otkrio protutijela ovog sustava, nastala kao odgovor primatelja na strane molekule (aloantigene) davatelja.

Sustav MHC kod čovjeka nazvan je sustav HLA (engl. Human Leukocyte Antigens). Njegove uloge u ljudskom organizmu su brojne: kontrola sinteze tkivnih antigena, regulacija i imunološko prepoznavanje stranih antigena, nadziranje, međudjelovanje i suradnja s drugim limfoidnim stanicama tijekom imunološke reakcije, nadziranje izvršnog dijela reakcije protiv stranih antigena, te sudjelovanje u proizvodnji specifičnih protutijela.

Osobitosti sustava HLA su izraziti polimorfizam, povezanost s bolestima i iznimna važnost u transplantaciji tkiva i organa. Metode kojima se određuju tkivni antigeni sustava HLA su serološke (MLCT - test mikrolimfocitotoksičnosti) te molekularne metode (lančana reakcija polimerazom – PCR-SSO – oligonukleotidne sonde ovisne o sekvenci; PCR-SSP – početnice ovisne o sekvenci). U Laboratoriju za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuzijsku medicinu, tipizacija antigena i gena sustava HLA se određivala serološkom metodom MLCT i molekularnom metodom PCR-SSO.

Prenamjenom postojećeg prostora ostvareni su uvjeti za uvođenje novih metoda molekularne biologije te je nakon provedene edukacije od 6.12.2021. u Laboratorij za tipizaciju tkiva uvedena i metoda PCR-SSP, metoda važna u kadaveričkoj transplantaciji solidnih organa kao i alogeničnoj transplantaciji krvotvornih matičnih stanica. Važnost uvođenja ove metode očituje se i u mogućnosti određivanja polimorfizama u sustavu HLA visokom rezolucijom. Daljnji napredak moguć je uvođenjem metoda sekvenciranja sljedeće generacije kao i određivanjem protutijela anti-HLA metodom čvrste faze na mikrosferama (Luminex®). Imperativ i primarni cilj Laboratorija za tipizaciju tkiva Zavoda za transfuzijsku medicinu KBC-a Split je EFI akreditacija (akreditacija Europskog udruženja za imunogenetiku) koja će nas pozicionirati kao jaki regionalni centar na području histokompatibilnosti i transplantacijske biologije.