x
x

Pristup bolesniku s nealkoholnom masnom bolesti jetre

  29.07.2016.

Kako pristupiti ovim bolesnicima u svakodnevnoj kliničkoj praksi postalo je više umjetnost nego znanost u ovom trenutku. U preglednom radu objavljenom u Liječničkom vjesniku opisane su recentne preporuke kako pristupiti bolesniku s NAFLD-om (nealkoholnom masnom bolesti jetre).

Pristup bolesniku s nealkoholnom masnom bolesti jetre

Nealkoholna masna bolest jetre (engl. nonalcoholic fatty liver disease –NAFLD) čest je uzrok aletiranih jetrenih parametara. Povezanost između masne jetre i metaboličkog sindroma (MS) dobro je dokumentirana i široko prihvaćena.

Ciroza kao posljedica nealkoholnog steatohepatitisa (NASH) trenutačno je druga najčešća indikacija za liječenje transplantacijom jetre u SAD-u, a pretpostavlja se da će do 2030. postati i glavnom indikacijom za transplantaciju jetre.

Gastroenterolozi/hepatolozi, kao i liječnici obiteljske medicine imaju više pitanja nego odgovora kada je u pitanju NAFLD. Najčešća su pitanja koji bolesnici s NAFLD-om imaju rizik od progresije u NASH, fibrozu, cirozu jetre i hepatocelularni karcinom te kojim bolesnicima s NAFLD-om trebamo učiniti biopsiju jetre. Osim toga sve je više neinvazivnih dijagnostičkih metoda u pristupu bolesniku s NAFLD-om. Kako pristupiti ovim bolesnicima u svakodnevnoj kliničkoj praksi postalo je više umjetnost nego znanost u ovom trenutku. U ovome preglednom radu pokušat ćemo pružiti recentne preporuke kako pristupiti bolesniku s NAFLD-om.

Ivana Mikolašević, Lidija Orlić, Davor Štimac, Vojko Mavrinac, Marina Colić,
Daniela Ostojić, Sandra Milić

Liječ Vjesn 2016;138:159–163

VEZANI SADRŽAJ > <