x
x

Nealkoholna masna bolest jetre i streptokok grupe B

  26.04.2021.

Nealkoholna masna bolest jetre povezana je s većom smrtnošću kod odraslih bolesnika s invazivnom bolešću uzrokovanom streptokokom grupe B, objavljeno je u Infektološkom glasniku

Nealkoholna masna bolest jetre i streptokok grupe B

Uvod: Streptokok grupe B (GBS) značajan je uzrok invazivne bolesti kod odraslih bolesnika s porastom incidencije i smrtnosti. Iako je nealkoholna masna bolest jetre – NAFLD (engl. non-alcoholic fatty liver disease) povezana s komponentama metaboličkog sindroma koji su prepoznati kao čimbenici rizika za GBS, utjecaj NAFLD na tijek i ishode invazivne GBS bolesti još uvijek nije poznat.

Metode: Proveli smo retrospektivno kohortno istraživanje svih odraslih bolesnika koji nisu trudni, a kojima je dijagnosticirana invazivna GBS infekcija tijekom 15-godišnjeg razdoblja.

Rezultati: U istraživanje je uključeno 102 bolesnika (46,1% muškaraca; srednja dob 69, IQR 58-78 godina). Bolest se primarno prezentirala kao bakterijemija nepoznatog ishodišta (37; 36,3%), celulitis/erizipel (35; 34,3%), pneumonija (13; 12,7%) i endokarditis (8; 7,8%). Najčešći komorbiditeti bili su dijabetes (42; 41,2%), dislipidemija (39; 38,2%), kardiovaskularne bolesti (34; 33,3%), periferne vaskularne bolesti (21; 20,6%), pretilost (21; 20,6%) i maligna bolest (10; 9,8%). Prema nalazu ultrazvuka abdomena, bolesnici su podijeljeni u dvije skupine: bolesnici s NAFLD (44; 43,1%) i bolesnici bez steatoze jetre (58; 56,9%). Nije bilo značajnih razlika u kliničkoj prezentaciji i komorbiditetima među skupinama. Smrtnost za vrijeme hospitalizacije iznosila je 29,5% (13/44) kod bolesnika s NAFLD i 10,3% (6/58) u kontrolnoj skupini (p = 0,0200). Endokarditis (OR 6,69; 95% CI 1,045-44,46, p = 0,0410), akutno zatajenje bubrega (OR 13,92; 95% CI 3,00-77,71, p = 0,0013), qSOFA> 2 (OR 23,93; 95% CI 4,66-171,2) i NAFLD (OR 6,64; 95% CI 1,23-47,88, p = 0,0258) bili su neovisno povezani sa smrtnošću.

Zaključci: NAFLD je povezan s većom smrtnošću kod bolesnika s invazivnom GBS bolešću i čini se da je to neovisno o drugim komponentama metaboličkog sindroma, kao što su pretilost i dijabetes melitus.

Branimir Gjurašin, Iva Butić, Adriana Vince, Neven Papić