x
x

Eradikacija HCV infekcije kod pacijenata s cirozom i portalnom hipertenzijom

  Marija Antonija Prlenda, mag. pharm.

  08.08.2016.

Eradikacija infekcije hepatitis C virusom (HCV) u pacijenata s cirozom može promijeniti ishode bolesti jetre, no podatci o učinku eradikacije HCV na portalnu hipertenziju u ovoj populaciji pacijenata su vrlo ograničeni.

Eradikacija HCV infekcije kod pacijenata s cirozom i portalnom hipertenzijom

U prospektivnoj kohortnoj studiji provedenoj u Italiji, autori su ispitivali ishode vezane uz bolest jetre kao što su ascites, krvarenje iz varikoziteta, encefalopatija, hepatocelularni karcinom i smrt. Ispitivanje je provedeno na 444 pacijenta s kompenziranom cirozom koja je povezana s infekcijom HCV-om, pri čemu su neki pacijenti imali, a drugi nisu imali male varikozitete jednjaka. Pacijenti su liječeni peginterferonom i ribavirinom tijekom 48 tjedana. Tijekom endoskopskih pregleda i praćenja, analiziran je razvoj i progresija novih varikoziteta. Srednje vrijeme praćenja pacijenata bilo je 7,6 godina. Rezultati su pokazali da je u 31% pacijenata bez varikoziteta i 18% pacijenata s varikozitetima postignut održani virološki odgovor (engl. sustained virological response, SVR) nakon 24 tjedna od završavanja antiviralne terapije za HCV infekciju. Kod pacijenata bez varikoziteta, postizanje SVR-a bilo je statistički značajno povezano s manjom vjerojatnošću razvoja varikoziteta. Nasuprot tome, kod pacijenata koji su imali varikozitete, postizanje SVR-a nije značajno smanjivalo rizik od progresije varikoziteta. Neovisno o prisutnosti varikoziteta, postizanje SVR-a bilo je povezano sa smanjenjem rizika za komplikacije bolesti jetre, hepatocelularni karcinom i smrtnost.

Zaključak je istraživanja da eradikacija HCV kod pacijenata s cirozom dovodi do napretka u njihovim dugoročnim zdravstvenim ishodima. Međutim, eradikacija ne smanjuje rizik progresije portalne hipertenzija koja se manifestira varikozitetima jednjaka. Zato je veoma važno započeti odgovarajuću terapiju za liječenje HCV infekcije što ranije, kako se ne bi razvile komplikacije koje u konačnici mogu biti ireverzibilne.