x
x

Antibiotici korisni nakon carskog reza u pretilih žena

  21.09.2017.

Uporaba antibiotika nakon carskog reza smanjuje broj infekcija na mjestu reza kod pretilih žena, objavljeno je u časopisu JAMA.

Antibiotici korisni nakon carskog reza u pretilih žena

U istraživanje je uključeno 400 trudnih žena s indeksom tjelesne 30 i više koje su primile intravenski cefazolin prije carskog reza. Nakon toga su randomizirane u dvije skupine. Ispitivana skupina je primala oralni cefaleksin i metronidazol, a kontrolna placebo 48 sati nakon kirurškog zahvata.

Učestalost infekcije na mjestu kirurškog reza bila je znatno manja u ispitivanoj u odnosu na kontrolnu skupinu (6% u odnosu na 15%).

U istraživanju nisu prijavljene teže nuspojave.

Istraživači su izračunali da bi 12 žena trebala profilaktičnu primjenu antibiotika nakon carskog reza kako bi se spriječila 1 komplikacija infekcije na mjestu kirurškog reza.

Potrebna su daljnja istraživanja kako bi se odredile skupine žena koje nemaju benefit od profilaktičke uporabe antibiotika.