x
x

Omega-3 masne kiseline štite od razvoja dijabetičke retinopatije

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  15.10.2016.

Stariji bolesnici koji boluju od šećerne bolesti tipa 2 i konzumiraju barem dvije porcije masne ribe tjedno imaju značajno manji rizik za dijabetičku retinopatiju u odnosu na one koji unose manje omega-3 masnih kiselina, objavljeno je u časopisu JAMA Ophthalmology.

Omega-3 masne kiseline štite od razvoja dijabetičke retinopatije

Dijabetička retinopatija zahvaća trećinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 te je jedan od vodećih uzroka sljepoće radno sposobnog stanovništva u suvremenom svijetu. Patogeneza ove komplikacije dijabetesa uključuje prisutnost upale, oksidativnog stresa i mikrovaskularnih promjena koje uštećuju mrežnicu. Mrežnica, funkcionalno najvažniji dio oka, bogata je dugolančanim omega-3 polinezasićenim masnim kiselinama koje ju štite od upalnih i oksidacijskih oštećenja i imaju anantiangiogena svojstva.

Istraživačka skupina iz Španjolske provela je prospektivno istraživanje, u okviru velike randomizirane kliničke studije PREDIMED koja ispituje utjecaj mediteranske prehrane na prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Cilj je bio ispitati da li je preporučeni dnevni unos dugolančanih omega-3 polinezasićenih masnih kiselina povezan sa smanjenom učestalošću dijabetičke retinopatije u osoba koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 starijih od 55 godina. Autori su prikupili podatke o prehrambenim navikama ispitanika na početku istraživanja i potom svake godine, služeći se validiranim upitnicima i usmenim intervjuima. Od gotovo 3500 ispitanika prosječne starosti 67 godina, 75% se pridržavalo zdravstvene preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti prema kojoj je potrebno unositi barem 500 mg omega-3 masnih kiselina dnevno. Ispitanici su zadovoljavali preporuke pretežito konzumacijom više orašastih plodova i morske hrane. Tijekom 6-godišnjeg praćenja, 69 osoba (2%) oboljelo je od dijabetičke retinopatije koja je zahtjevala laserski tretman, vitrektomiju i/ili antiangiogenu terapiju. U usporedbi s bolesnicima koji su na početku istraživanja unosili manje od 500 mg omega-3 masnih kiselina dnevno, osobe koje su unosile preporučene količine ili više imale su 48% manji rizik za razvoj dijabetičke retinopatije koja je mogla uzrokovati gubitak vida.

Zaključno, u osoba srednje i starije životne dobi koje boluju od šećerne bolesti tipa 2, unos dugolančanih omega-3 polinezasićenih masnih kiselina koji se lako postiže konzumacijom dvije porcije masne ribe tjedno, može odgoditi pojavu ili progresiju dijabetičke retinopatije.  

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexZipantola PROTECTIbuxin Rapid
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Zipantola PROTECT
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: