x
x

Omega-3 masne kiseline štite od razvoja dijabetičke retinopatije

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  15.10.2016.

Stariji bolesnici koji boluju od šećerne bolesti tipa 2 i konzumiraju barem dvije porcije masne ribe tjedno imaju značajno manji rizik za dijabetičku retinopatiju u odnosu na one koji unose manje omega-3 masnih kiselina, objavljeno je u časopisu JAMA Ophthalmology.

Omega-3 masne kiseline štite od razvoja dijabetičke retinopatije

Dijabetička retinopatija zahvaća trećinu bolesnika sa šećernom bolesti tipa 2 te je jedan od vodećih uzroka sljepoće radno sposobnog stanovništva u suvremenom svijetu. Patogeneza ove komplikacije dijabetesa uključuje prisutnost upale, oksidativnog stresa i mikrovaskularnih promjena koje uštećuju mrežnicu. Mrežnica, funkcionalno najvažniji dio oka, bogata je dugolančanim omega-3 polinezasićenim masnim kiselinama koje ju štite od upalnih i oksidacijskih oštećenja i imaju anantiangiogena svojstva.

Istraživačka skupina iz Španjolske provela je prospektivno istraživanje, u okviru velike randomizirane kliničke studije PREDIMED koja ispituje utjecaj mediteranske prehrane na prevenciju kardiovaskularnih bolesti. Cilj je bio ispitati da li je preporučeni dnevni unos dugolančanih omega-3 polinezasićenih masnih kiselina povezan sa smanjenom učestalošću dijabetičke retinopatije u osoba koje boluju od šećerne bolesti tipa 2 starijih od 55 godina. Autori su prikupili podatke o prehrambenim navikama ispitanika na početku istraživanja i potom svake godine, služeći se validiranim upitnicima i usmenim intervjuima. Od gotovo 3500 ispitanika prosječne starosti 67 godina, 75% se pridržavalo zdravstvene preporuke za prevenciju kardiovaskularnih bolesti prema kojoj je potrebno unositi barem 500 mg omega-3 masnih kiselina dnevno. Ispitanici su zadovoljavali preporuke pretežito konzumacijom više orašastih plodova i morske hrane. Tijekom 6-godišnjeg praćenja, 69 osoba (2%) oboljelo je od dijabetičke retinopatije koja je zahtjevala laserski tretman, vitrektomiju i/ili antiangiogenu terapiju. U usporedbi s bolesnicima koji su na početku istraživanja unosili manje od 500 mg omega-3 masnih kiselina dnevno, osobe koje su unosile preporučene količine ili više imale su 48% manji rizik za razvoj dijabetičke retinopatije koja je mogla uzrokovati gubitak vida.

Zaključno, u osoba srednje i starije životne dobi koje boluju od šećerne bolesti tipa 2, unos dugolančanih omega-3 polinezasićenih masnih kiselina koji se lako postiže konzumacijom dvije porcije masne ribe tjedno, može odgoditi pojavu ili progresiju dijabetičke retinopatije.