x
x

Vino, mikrobiota i upalne bolesti crijeva

  23.10.2015.

Brojni dokazi snažno podupiru hipotezu da umjerena konzumacija vina može produžiti zdrav život, te da isto tako ima preventivnu i/ili ljekovitu vrijednost kod različitih upalnih bolesti.

Vino, mikrobiota i upalne bolesti crijeva

Blagotvorno djelovanje vina, posebice crnog vina, uglavnom proizlazi iz visokog udjela fenolnih spojeva. Fenoli mogu djelovati neposredno, poput ‘hvatača’ slobodnih radikala ili posredno, ometajući specifične upalne gene koji djeluju u staničnim signalnim putovima. Fenoli iz vina dosežu puno veće koncentracije u crijevnoj sluznici nego u drugim tkivima; stoga imaju snažno djelovanje očuvanjem oksidativne/antioksidativne ravnoteže crijevnog epitelnog sloja, povećavajući unutarstanične razine antioksidansa. Osim toga, većina fenola u vinu djeluje primarno na aktivnost redoks-osjetljivog transkriptivnog faktora NF-κB, koji kontrolira signalne kaskadne reakcije upalnih stanica uključenih u patogenezu upalnih bolesti crijeva i kolateralni razvoj zloćudnih tumora crijeva.

Promjena sastava bakterija u debelom crijevu (mikrobiote) izazvanih probiotičkim djelovanjem fenolnih spojeva u vinu dobiva sve više na važnosti. Upotreba prirodnih fenola iz vina može djelovati preventivno na upalne i oksidacijske reakcije, tako što se obnavlja mikrobiološka ravnoteža između štetnih i zaštitnih bakterija, smanjujući pritom oštećenje crijevne sluznice u upalnim bolestima crijeva. Ispitivan je i utjecaj alkohola u bolestima crijeva: alkohol je već dugo poznat po svom baktericidnom djelovanju, te se smatralo da u malim koncentracijama pozitivno djeluje na upalne i imunološke odgovore. Međutim, glavnina antioksidativnog i protuupanog djelovanja antioksidansa u vinu ne proizlazi iz alkoholnog, već iz polifenolnog sastava. 

Prisutan je i sve veći farmakološki interes za prepoznavanjem i određivanjem prirodnih spojeva prisutnih u vinu, koji mogu očuvati crijevnu homeostazu i zaštititi od upale. Nekoliko studija o crijevnim stanicama ili na eksperimentalnim životinjskim modelima je pokazalo da spojevi porijeklom iz vina mogu smanjiti oštećenja u debelom crijevu.

Međutim, spoznaje o blagotvornim učincima vina kod upalnih bolesti crijeva ograničene su zbog malenog broja kliničkih ispitivanja.

Željko Krznarić