x
x

Prehrambene navike oboljelih od upalnih bolesti crijeva

  18.04.2018.

Prehrambene navike oboljelih od upalnih bolesti crijeva (UBC) s područja istočne Hrvatske, rad objavljen u časopisu Medica Jadertina.

Prehrambene navike oboljelih od upalnih bolesti crijeva

Uvod: Prehrana ima važnu ulogu u životu i liječenju bolesnika s upalnim bolestima crijeva (UBC). Cilj istraživanja bio je utvrditi prehrambene navike oboljelih od UBC-a s područja istočne Hrvatske, te njihovo poimanje istih u kontekstu smanjenja simptoma bolesti.

Ispitanici i metode: U presječno istraživanje, provedeno na području istočne Hrvatske u razdoblju od siječnja do lipnja 2016. godine, bilo je uključeno 296 bolesnika oboljelih od UBC-a prosječne dobi 50,1 ± 15,0 godina; 53,7% muškaraca i 46,3% žena; 29,4% oboljelih od Crohnove bolesti, te 70,6% oboljelih od ulceroznog kolitisa. Anonimni anketni upitnik korišten je za utvrđivanje sociodemografskih osobina oboljelih, te njihovih prehrambenih navika.

Rezultati: Istraživanje je pokazalo kako 78,7% oboljelih dnevno konzumira 2-3 obroka, te kako 87,5% oboljelih nije promijenilo broj dnevnih obroka nakon obolijevanja od UBC. Prije postavljanja dijagnoze UBC-a 5,1% oboljelih, kao najzastupljeniju namirnicu u prehrani izdvojilo je meso, a nakon postavljene dijagnoze 0,7% oboljelih. Među oboljelima je bilo 34,5% onih koji kao pomoćno sredstvo u kontroli simptoma svoje bolesti, uz standardnu terapiju koriste i neki oblik posebnog prehrambenog režima.

Zaključak: Dijetoterapija je značajno pomoćno sredstvo u kontroli simptoma UBC-a, pri čemu temelj dijete predstavlja osobno iskustvo oboljeloga, te uklanjanje nepoželjnih namirnica iz prehrane, sukladno istom.