x
x

Rizici primjene nesteroidnih antireumatika nakon infarkta miokarda

  Paula Bakalović, mag. pharm.

  29.03.2015.

Sigurnost primjene nesteroidnih antireumatika kod pacijenata s nedavnim infarktom miokarda je upitna, upućuje studija objavljena u JAMA.

Rizici primjene nesteroidnih antireumatika nakon infarkta miokarda

Danska studija uključila je gotovo 62.000 pacijenata nakon infarkta miokarda, od kojih je trećini u pratećem razdoblju od prosječno 3,5 godine propisan nesteroidni antireumatik (NSAIL). Pokazalo se da je korištenje NSAIL udvostručilo postotak krvarenja u odnosu na pacijente koji ih nisu koristili. Naime, kod pacijenata na uobičajenoj dualnoj antiagregacijskoj terapiji acetilsalicilnom kiselinom i klopidogrelom učestalost krvarenja je 3,3 na 100 pacijenata godišnje. Dodatak NSAIL u terapiju povećao je rizik krvarenja na 7,6 slučajeva na 100 pacijenata godišnje. Važno je naglasiti da je povećani rizik krvarenja zabilježen i kod kratkotrajne upotrebe NSAIL te neovisno o tipu antitrombotika u terapiji. Čak i kod manjine pacijenata kojima nije propisan antitrombotik, primjena NSAIL je povećala rizik krvarenja.

Također, uvođenje NSAIL u postojeću terapiju povećalo je rizik od kardiovaskularnih događaja uključujući kardiovaskularnu smrt, nefatalni recidivirajući infarkt miokarda i moždani udar.

Autori studije skreću pozornost na činjenicu da je upotreba NSAIL kod srčanih bolesnika još uvijek učestala, unatoč smjernicama koje upućuju na suprotno.

Zaključno, daljnja istraživanja su potrebna za potvrdu ovih rezultata, međutim, liječnici bi trebali savjetovati kardiovaskularne bolesnike da ne koriste NSAIL, pri čemu je poseban oprez potreban kod onih s nedavnim akutnim koronarnim sindromom.