x
x

Acetilsalicilna kiselina može pomoći u zaštiti žena od raka debelog crijeva

  Antonia Gucić, cand. mag.pharm

  15.09.2013.

Niske doze acetilsalicilne kiseline uzimane svaki drugi dan smanjuju rizik od nastanka raka debelog crijeva u žena srednjih godina objavljeno je u časopisu Annals of Internal Medicine ,.

Acetilsalicilna kiselina može pomoći u zaštiti žena od raka debelog crijeva

Približno 40 000 žena u dobi od 45 godina i starije nasumičnim jeraspodijeljeno u dvije grupe: žene iz jedne grupe su svaki drugi dan uzimale nisku dozu acetilsalicilne kiseline (100mg), dok je ženama iz druge grupe dan placebo. Istraživanje je trajalo gotovo 10 godina, a 84% ispitanica je bilo praćeno dodatnih 7 godina nakon prestanka tretmana.

Tijekom ukupnog praćenja, rizik za nastanak karcinoma debelog crijeva bio je niži u ispitanica kojima je davana acetilsalicilna kiselina (omjer rizika, 0.80), najviše zahvaljujući smanjenju učestalosti razvoja proksimalnog raka debelog crijeva. Učestalost ukupne pojavnosti raka, pojavnosti raka pluća ili raka dojke nije se razlikovala među grupama. Gastrointestinalna krvarenja i čirevi želuca češće su se pojavljivali s acetilsalicilnom kiselinom.

Iako je moguće da acetilsalicilna kiselina ima kemopreventivnu ulogu kod visokorizičnih pacijenata, povećana učestalost krvarenja i nedostatak učinka na sveukupnu opću i smrtnost uzrokovanu rakom trebali bi preispitati bilo kakve preporuke za široku upotrebu u zdravih žena srednjih godina.