x
x

Primjena implantibilnog kardioverter defibrilatora nakon infarkta miokarda

  David Čičić, dr. med.

  08.07.2015.

Kardioverter defibrilator kod bolesnika s niskom ejekcijskom frakcijom nakon preboljelog infarkta mikarda.

Primjena implantibilnog kardioverter defibrilatora nakon infarkta miokarda

Novo istraživanje objavljeno u časopisu JAMA pokazuje da je manje od 10% starijih osoba prikladnih za primjenu implantbilnog kardioverter defibrilatora (eng. implantable cardioverter defibrilator – ICD) liječeno tom metodom unutar godine dana od infarkta miokarda, unatoč tome što je ugradnja ICD uređaja povezana s manjom dvogodišnjom smrtnošću.

Među 10.381 bolesnika s ejekcijskom frakcijom 35% i manjom, stopa ugradnje ICD uređaja unutar godine dana od infarkta miokarda je iznosila 8.1%. Ugradnja ICD uređaja je bila povezana s manjom dvogodišnjom smrtnošću (15,3 događaja na 100 osoba-godina) u usporedbi s bolesnicima bez ugrađenog ICD uređaja (26,4 događaja na 100 osoba-godina).

Bolesnici s ugrađenim ICD uređajem su češće bili muškarci, dobi ispod prosjeka promatane populacije, češće su imali prethodne kirurške zahvate aortokoronarnog premoštenja, veća oštećenja miokarda, više vršne vrijednosti troponina, kardiogeni šok u bolnici i kardiološku kontrolu unutar dva tjedna nakon otpusta iz bolnice.

Potrebna su dodatna istraživanja koja će odrediti pristupe temeljene na dokazima za povećanje učestalosti ugradnje ICD uređaja kod prikladnih bolesnika.

VEZANI SADRŽAJ > <