x
x

Urična kiselina u serumu i ishod nakon srčanog udara

  30.06.2012.

Urična kiselina u serumu kod primitka u bolnicu predviđa ishod nakon akutnog infarkta miokarda, objavljeno je sistemskom preglednom radu i meta-analizi prognostičkih istraživanja u CMJ-u.

Urična kiselina u serumu i ishod nakon srčanog udara

Cilj Odrediti prognostičku vrijednost urične kiseline u serumu (engl., SUA) kod pacijenata s akutnim infarktom miokarda.

Postupci Napravili smo sistemski pregledni rad i meta-analizu slučajnih učinaka prognostičkih istraživanja ishoda akutnog infarkta miokarda (smrt, veći neželjeni kardijalni događaji, engl., MACE) u odnosu na SUA-u na primitku u bolnicu.

Rezultati Identificirali smo 9 istraživanja (7655 pacijenata), 6 koja su uključila AMI pacijente s elevacijom ST-segmenta liječene invazivnom revaskularizacijom i 3 koja su uključila kohorte mješovitih AMI tipova s varijabilnim strategijama reperfuzije. "Visoka" SUA (nasuprot „niskoj," različite granične vrijednosti) bila je univarijatno povezana s višim kratkoročnim mortalitetom (8 istraživanja/6805 pacijenata; omjer izgleda [engl, OR], 3,24; 95% raspon pouzdanosti [engl., CI], 2,47-4,27) i incidencijom MACE-a (7/6467; OR, 2,46; 95% CI, 1,84-3,27, umjerena heterogenost, blago iskrivljenje), i s višim srednjeročnim mortalitetom (5/5194; OR, 2,69; 95% CI, 2,00-3,62, umjerena heterogenost, blago iskrivljenje) i MACE-om (4/4299; OR, 1,93; 95% CI, 1,36-2.74, visoka heterogenost, blago iskrivljenje). Kao kontinuirana varijabla (do 50 mmol/L), ona je bila i neovisno povezana s višom kratkoročnom (4/3625; OR, 2,26, 95% CI, 1,85-2,77) i srednje/dugoročnom (3/2683; omjer hazarda [HR], 1.30; 95% CI 1,01-1,68, umjerena heterogenost, blago iskrivljenje) pojavom neželjenih ishoda (smrt/MACE). Svi individualni učinci istraživanja (neprilagođeni ili prilagođeni) kretali su se u istom smjeru, ali su se razlikovali po veličini. Heterogenost je uglavnom bila uzrokovana uključenim AMI tipovima i/ili definicijom MACE-a. Svi združeni učinci ispravljeni zbog iskrivljenja ostali su značajni.

Zaključak Dostupni podaci pokazuju da viša SUA na primitku u bolnicu neovisno predviđa nepovoljnije kratkoročne i srednje/dugoročne ishode nakon AMI-ja. Ipak, broj podatka je malen i potrebna su daljnja prospektivna istraživanja.