x
x

Omega-3 masne kiseline u liječenju povišenog krvnog tlaka

  Mr. sc. dr. med. Krešimir Putarek

  01.01.2015.

Omega masne kiseline lijekovi su s jasnim učinkom na smanjenje nagle srčane smrti kod bolesnika s preboljelim infarktom miokarda. Osim toga pokazuju učinak na poboljšanje funkcije endotela, hemodinamiku te funkciju lijeve klijetke.

Omega-3 masne kiseline u liječenju povišenog krvnog tlaka

Od prvih spoznaja do kliničke primjene

Dugolančane nezasićene masne kiseline koje imaju pozitivan terapijski učinak su eikozapentaenoična (EPA) te dokozaheksaenoična kiselina (DHA).

Pozitivni učinci omega masnih kiselina na rizične faktore za koronarnu bolest poznati su već nekoliko desetljeća. Podaci su dobiveni iz studija na populacijama koje su zbog zemljopisnog položaja podneblja u kojem žive ili tradicijskih razloga konzumirale veću količine ribe koja sadrži nezasićene masne kiseline. Dugolančane nezasićene masne kiseline koje imaju pozitivan terapijski učinak su eikozapentaenoična (EPA) te dokozaheksaenoična kiselina (DHA). Učinci ove skupine pripravaka ostvaruju se na nekoliko nivoa. To su smanjenje razine triglicerida u krvi, smanjenje srčane frekvencije i krvnog tlaka, antiaritmijsko djelovanje te povoljan učinak na parametre sustava zgrušavanja krvi u smislu promocije antitrombotskoga djelovanja. Djelovanjem na lipide u krvi smanjuje se razina triglicerida uz blago povišenje HDL kolesterola. Kliničke koristi u smislu redukcije kardiovaskularnog mortaliteta teško je pripisati jedino promjenama lipida. Stoga, treba misliti na dodatne učinke ovih pripravaka.

Mehanizmi djelovanja

Omega-3 masne kiseline povećavaju vazodilatacijske sposobnosti endotelnih stanica stimulirajući sintezu dušičnog oksida. Također, protuupalni učinci posredovani su interakcijom sa sustavom citokina, interleukina te tumor nekrotizirajućeg faktora alfa (TNF-a).

Primjenom nezasićenih masnih kiselina, na molekulskom nivou smanjuje se ekspresija adhezijskih molekula kao što su E-selektin, VCAM-1 te ICAM-1. Ove su adhezijske molekule važni posrednici upale, imunološkog odgovora te drugih nepovoljnih mehanizama promocije kardiovaskularnih bolesti. Omega-3 masne kiseline povećavaju vazodilatacijske sposobnosti endotelnih stanica stimulirajući sintezu dušičnog oksida. Također, protuupalni učinci posredovani su interakcijom sa sustavom citokina, interleukina te tumor nekrotizirajućeg faktora alfa (TNF-a). TNF-a je važan posrednik prema endokrinom sustavu, osobito hormonima nadbubrežne žlijezde, akutni je reaktant upale, stimulira lučenje interleukina te uvjetuje inzulinsku rezistenciju. Unatoč antitrombotskom učinku, u studijama nije registrirano jasno povišenje rizika od krvarenja.

Eksperimentalni podaci ukazuju na smanjenu aktivaciju trombocita te posljedično njihovu smanjenu agregaciju. Ipak, kod primjene visokih doza lijeka treba voditi računa o produljenju vremena krvarenja. Kao glavne nuspojave ovih pripravaka navode se gastrointestinalne tegobe te „okus po ribi“.

Djelovanje na kardiovaskularni sustav

Prema podacima o djelovanju na određene parametre hemodinamike za očekivati je da omega masne kiseline imaju povoljan učinak i na liječenje povišenog krvnoga tlaka. Da je modulacija hemodinamike značajna i u kliničkim ishodima pokazale su studije primjene omega-3 nezasićenih masnih kiselina kod bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca.

Antiaritmijski učinak ostvaruje se nakon višetjedne primjene putem ugradnje u staničnu membranu i modulacije ionskih kanala u staničnoj membrani, osobito u stanicama sinusnog čvora srca što dovodi do smanjenja frekvencije srca u mirovanju. Smanjenje srčane frekvencije smanjuje potrošnju kisika u miokardu.  Pokazano je povoljno djelovanje i na varijabilnost srčanog ritma (heart rate variability- HRV), funkciju koja je pod kontrolom autonomnog živčanog sustava. Varijabilnost srčanog ritma povezana je s aritmogenim potencijalom miokarda i pojavom hemodinamski značajnih ventrikulskih aritmija koje mogu vitalno ugroziti bolesnika, npr. ventrikulske tahikardije. Neke kliničke studije ukazale su na smanjenje rizika pojave fibrilacije atrija, osobito kod bolesnika nakon preboljelog infarkta miokarda te upravo na ovom području primjene lijekovi s nezasićenim masnim kiselinama nalaze svoju čvrstu indikaciju. Druga važna indikacija je hipertrigliceridemija.

Prema podacima o djelovanju na određene parametre hemodinamike za očekivati je da omega masne kiseline imaju povoljan učinak i na liječenje povišenog krvnoga tlaka. Da je modulacija hemodinamike značajna i u kliničkim ishodima pokazale su studije primjene omega-3 nezasićenih masnih kiselina kod bolesnika s kroničnim zatajivanjem srca.

Mogući povoljni mehanizmi djelovanja obuhvaćaju poboljšanje dijastoličkog punjenja lijeve klijetke na temelju popustljivosti lijeve klijetke što je vrlo osjetljiva faza u srčanom ciklusu. Uz smanjenje srčane frekvencije, što je i inače cilj u liječenju srčanog zatajivanja, bolesnici imaju bolji klinički ishod nakon višegodišnje primjene ovih lijekova.

S druge strane, učinak na perifernu cirkulaciju i sistemski vaskularni otpor putem poboljšanja vazodilatacijskog učinka endotela provodi se smanjenjem odgovora na promotore vazokonstrikcije kao što su angiotenzin II te noradrenalin. Na taj način ovi lijekovi interferiraju s djelovanjem simpatičkog živčanog sustava te reninsko-angiotenzinskog sustava.

Kliničke studije

Učinak na kliničke ishode putem smanjenja sistemske vaskularne rezistencije smanjuje rizik od komplikacija kao što su ruptura koronarnog plaka, moždani udar s neurološkim posljedicama, uključujući kognitivne posljedice, na taj način poboljšavajući ishode kod visoko rizičnih bolesnika.

U velikoj metaanalizi studija koje su obuhvaćale bolesnike s povišenim  krvnim tlakom, a koji su liječeni omega masnim kiselinama uključeno je 70 randomiziranih kliničkih ispitivanja. Ispitivanja su provedena u Sjevernoj Americi, Europi te Australiji. Srednje trajanje ispitivanja bilo je 69 dana, a srednja doza EPA+DHA iznosila je 3,8g na dan. Unos omega-3 masnih kiselina ostvaren je putem hrane, ribljeg ulja ili pročišćenim etilnim esterima masnih kiselina.

Statistički značajno sniženje krvnoga tlaka kod hipertenzivnih bolesnika iznosilo je -4.51 mmHg (95% CI -6.12 do -2.83) za sistolički tlak te -3.05 mmHg (95% CI -4.35 do -1.74) za dijastolički tlak. Zanimljivo, u studijama koje su  uključivale i normotenzivne bolesnike koji su uzimali omega 3 masne kiseline registrirano je značajno sniženje sistoličkog kao i dijastoličkog krvnog tlaka. Nije zamijećen jasan učinak ovisan o dozi, ali kod doza manjih od 2g na dan nije bilo značajne redukcije dijastoličkoga tlaka.

Ovo je do sada najopsežnija kvantitativna analiza dostupnih podataka o učinku omega-3 masnih kiselina na povišen krvni tlak.

U zaključku autori navode da su omega masne kiseline jednako učinkovite kao i intervencije u promjeni životnoga stila, uključujući poticanje tjelesne aktivnosti, smanjenje unosa alkohola i soli, kod bolesnika koji ne uzimaju antihipertenzivne lijekove. Smanjenje sistemske vaskularne rezistencije putem promjena endotelne funkcije glavni je mehanizam na koji omega masne kiseline smanjuju povišeni krvni tlak. Učinak na kliničke ishode putem smanjenja sistemske vaskularne rezistencije smanjuje rizik od komplikacija kao što su ruptura koronarnog plaka, moždani udar s neurološkim posljedicama, uključujući kognitivne posljedice, na taj način poboljšavajući ishode kod visoko rizičnih bolesnika.

Zaključak

Omega masne kiseline lijekovi su s jasnim učinkom na smanjenje nagle srčane smrti kod bolesnika s preboljelim infarktom miokarda. Osim toga pokazuju učinak na poboljšanje funkcije endotela, hemodinamiku te funkciju lijeve klijetke. Kod uzimanja više od 2 grama na dan smanjuju sistolički i dijastolički arterijski tlak, a kod manjih doza reduciraju sistolički tlak, najjače pokazujući povoljne učinke kod bolesnika koji nisu liječeni anihipertenzivnim lijekovima. Na taj način ovi lijekovi s relativno malo nuspojava mogu umanjiti incidenciju kroničnih bolesti koje uzrokuje hipertenzija.

Literatura

  1. Kromhout D, Bosschieter EB, de Lezenne Coulander C. The inverse relation between fish consumption and 20-year mortality from coronary heart disease. N Engl J Med 1985; 312: 1205.
  2. Mozaffarian D, Ascherio A, Hu FB, et al. Interplay between different polyunsaturated fatty acids and risk of coronary heart disease in men. Circulation 2005; 111:157.
  3. Leaf A, Kang JX, Xiao YF, Billman GE. Clinical prevention of sudden cardiac death by n-3 polyunsaturated fatty acids and mechanism of prevention of Arrhythmias by n-3 fish oil. Circulation 2003; 107:2646.
  4. Wang Q, Liang X, Wang L, et al. Effect of omega-3-fatty acids supplementation on endothelial funcion: a meta analysis of randomized controlled trials. Atherosclerosis 2012; 221:536.
  5. Miller PE, Van Elswyk M, Alexander DD. Long-Chain Omega-3 Fatty Acids Eicosapentaenoic Acid and Docosahexaenoic Acid and Blood Pressure: A Meta-Analysis of Randomized Controlled Trials. Am J Hypert 2014; 27(7):885