x
x

Liječenje pacijentice oboljele od upale pluća u ordinaciji obiteljske medicine

  Slavica Romić, dr.med.

  03.09.2014.

Kraj jeseni i početak zime je vrijeme virusnih i bakterijskih infekcija respiratornog trakta i gripe. Rad u ambulanti opće medicine je "zanimljiv", u prosjeku u jednoj smjeni prođe i do 100 pacijenata, najviše onih sa sličnim simptomima vezanim uz respiratorni sustav.

Liječenje pacijentice oboljele od upale pluća u ordinaciji obiteljske medicine

Prikaz bolesnice

Radi se o ženi staroj 47 godina, koja radi terenski posao. Dolazi u ambulantu 13. 12. 2013. u relativno dobroj kondiciji i dobrom općem stanju, žaleći se na suhi kašalj koji traje 5 dana. Uzimala je antitusik koji je kupila u ljekarni, nema povišenu tjelesnu temperaturu.

Nakon kliničkog pregleda pronađe se blago upaljena sluznica ždrijela, na plućima pooštreno vezikularno disanje, lijevo nešto slabije, ostalo b.o. Pacijentica upućena u laboratorij primarne zdravstvene zaštite.

Preporučeno je da nastavi terapiju antitusikom uz tople napitke.

1. kontrola nakon 4 dana sa laboratorijskim nalazom: KKS - u granicama referentnih vrijednosti, SE uredna. Transaminaze i guk + urin – u granicama referentnih vrijednosti. Suhi kašalj ne prestaje, auskultatorno na plućima desno bazalno – krepitacije - izdana uputnica za RTG snimku pluća. Od terapije se uključi dvojna terapija azitromicin 500 1x1/3 dana i amoksicilin+klavulanska kiselina x1/14 dana. RTG nalaz pluća, 18.12.: početna upala s mrljastim sjenama desno. Otvoreno je bolovanje, kontrola nakon 7 dana, a po potrebi i ranije.

Iako se kombinirana terapija beta laktamom i makrolidom preporuča uglavnom u bolesnika s komorbiditetima, odlučili smo se za ovu terapiju jer nismo imali potvrdu radi li se o tipičnoj ili atipičnoj upali pluća. Auskultatorni nalaz je govorio u prilog tipične upale, a RTG u prilog atipične upale pluća.

2. kontrola nakon 10 dana terapije. Bolesnica je puno bolje, manje kašlje, auskultatorno nad plućima: vezikularno disanje.

3. kontrola nakon završene terapije 3.1.2014. -stanje dobro, nema kašlja, status na plućima b.o.

Zaključak

Pacijentica se dobro oporavila nakon uvedene dvojne terapije makrolidom i beta laktamom, uz samo 2 tjedna bolovanja.

Izvor podataka: Iz elektronskog kartona bolesnika

VEZANI SADRŽAJ > <