x
x

Mjesečni režim doziranja bisfosfonata - naglasak na risedronatu

  Gordana Cesarec, dr.med., spec. fizikalne medicine i rehabilitacije

  30.04.2014.

Risedronat je čvrsto etabliran bisfosfonat koji se koristi za prevenciju osteoporotičnih prijeloma i liječenje osteoporoze.

Mjesečni režim doziranja bisfosfonata - naglasak na risedronatu

Uvod

Risedronat je odobren za prevenciju prijeloma i liječenje postmenopauzalne osteoporoze u žena, prevenciju prijeloma i liječenje u muškaraca te za liječenje osteoporoze inducirane glukokortikoidima.

Osnovno liječenje osteoporoze obuhvaća prekid svih loših navika po zdravlje i uklanjanje čimbenika rizika. Potrebno je nadomjestiti vitamin D3 u količini od 800-1000 i.j. i osigurati dodatni unos elementarnog kalcija u obliku nadomjestaka 500-1200 mg /dan koji treba procijeniti individualno na temelju laboratorijskih nalaza kalcija u serumu i 24-satnom urinu. Provoditi zdrav način prehrane i redovitu tjelesnu aktivnost te po potrebi i indikaciji provoditi fizikalnu terapiju i rehabilitaciju.

Ciljevi farmakološke intervencije su: prevencija prijeloma, stabilizacija i povećanje gustoće koštane mase, uklanjanje simptoma prijeloma i deformiteta kosti te unapređenje i očuvanje funkcionalne sposobnosti.

Najpropisivanija skupina lijekova u liječenju osteoporoze jesu bisfosfonati. Bisfosfonati su analozi pirofosfata, 20-50% primijenjene doze ugradi se u koštani matriks, inhibiraju aktivnost lizosomskih enzima, inhibiraju sazrijevanje i aktivnost osteoklasta, smanjuju rizik od prijeloma kralježnice i vrata bedrene kosti i ne utječu direktno na stvaranje kosti. Jedan od etabliranih predstavnika je risedronat.

Risedronat je odobren za prevenciju prijeloma i liječenje postmenopauzalne osteoporoze u žena, prevenciju prijeloma i liječenje u muškaraca te za liječenje osteoporoze inducirane glukokortikoidima. Risedronat povećava mineralnu gostoću kosti i smanjuje rizik vertebralnih i nevertebralnih prijeloma već nakon 6 mjeseci liječenja. Smanjuje rizik prijeloma kralježnice za 41-49%. Rizik prijeloma kuka u žena s osteoporozom za 40%, a u žena s ranijim prijelomom kralježaka za 60% tijekom 3 godine liječenja.

Farmakološke značajke risedronata

Farmakodinamička i farmakokinetička svojstva

Natrijev risedronat je piridinil bisfosfonat koji se veže za hidroksiapatit u kostima i inhibira resorpciju kosti posredovanu djelovanjem osteoklasta. Razgradnja kostiju je smanjena dok su osteoblastična aktivnost i mineralizacija kostiju očuvani. Nakon oralne doze apsorpcija je relativno brza (tmax ~1 sat) te je neovisna o dozi u ispitivanom rasponu. Nema dokaza o sistemskom metabolizmu natrijevog risedronata. Približno polovica apsorbirane doze natrijevog risedronata izluči se mokraćom unutar 24 sata.

Doziranje

Preporučena doza za odrasle je jedna tableta od 75 mg, oralno, dva uzastopna dana jednom mjesečno. Tablete valja uzeti svaki mjesec, uvijek u iste dane. Hrana i polivalentni kationi utječu na apsorpciju natrijevog risedronata. Kako bi se osigurala primjerena apsorpcija, risedronat tablete treba uzeti prije doručka: najmanje 30 minuta prije prvog obroka, nekog drugog lijeka ili napitka (osim obične vode) u tom danu.

Kontraindikacije za uzimanje risedronata su preosjetljivost na natrijev risedronat ili bilo koju pomoćnu tvar, hipokalcemija, trudnoća i dojenje, teško oštećenje bubrežne funkcije (klirens kreatinina <30 ml/min).

Nuspojave

Česte nuspojave su probavne smetnje, osjećaj mučnine, povraćanje, bol u trbuhu, grčevi u trbuhu ili nelagoda, konstipacija, osjećaj punoće, nadutost, proljev,  bol u kostima, mišićima i zglobovima, glavobolja. Manje česte su  upala ili čir jednjaka koja uzrokuje poteškoće i bol pri, upala želuca i dvanaesnika, upala šarenice (crvene bolne oči s mogućom promjenom vida) vrućica i/ili simptomi nalik gripi. Manje česte nus pojave su upala jezika (uz crvenilo, otok i moguću bol), suženje jednjaka, abnormalni jetreni testovi.

Zašto treba pojednostaviti način uzimanja lijeka?

Sistemski pregled i meta-analiza “real-world” adherencije na uzimanje lijekova za osteoporozu ukazuju da trećina do polovina bolesnika ne uzima lijek kako bi trebalo i da neadherencija nastaje ubrzo nakon početka liječenja.

U razvijenim zemljama samo 50 % bolesnika uzima odgovarajući lijek za kroničnu bolest. U zemljama u razvoju samo 26 % – 43 % bolesnika uzima odgovarajuće lijek za kroničnu bolest. Sistemski pregled i meta-analiza “real-world” adherencije na uzimanje lijekova za osteoporozu ukazuju da trećina do polovina bolesnika ne uzima lijek kako bi trebalo i da neadherencija nastaje ubrzo nakon početka liječenja. Nekonzistentno uzimanje bisfosfonata dovodi do povećanja broja fraktura što je dokazanu u radu Sebaldta i suradnika. Čimbenici koji pridonose lošoj adherenciji su:

 • nuspojave,
 • komplicirane terapijske sheme,
 • konkomitantna terapija;
 • nedostatak kliničkih simptoma,
 • nedostatak informacija o riziku/koristi,
 • niska motiviranost,
 • nedostatak podrške,
 • bolesnici nemaju osjećaj da je liječenje učinkovito,
 • bolesnici ne vjeruju da imaju bolest koju treba liječiti.

Pacijenti preferiraju mjesečnu terapiju osteoporoze u odnosu na dnevno i tjedno doziranje. U kliničkim studijama mjesečno doziranje pokazalo je jednaku učinkovitost u pogledu BMD-a lumbalne kralježnice nakon godinu dana uzimanja lijeka. Rezultat studije ukazao je da alendronat i risedronat primijenjeni tjedno te ibandronat i risedronat primijenjeni mjesečno pokazuju jednaki antifrakturni učinak kao i njihova odgovarajuća dnevna primjena. U studijama usporedne učinkovitosti i podnošljivosti mjesečne i dnevne doze kroz dvije godine praćenja za risedranat nije bilo razlike u podnošljivosti. 

Sažetak

Risedronatje čvrsto etabliran bisfosfonat koji se koristi za prevenciju osteoporotičnih prijeloma i liječenje osteoporoze. Klinička ispitivanja pokazala su jednaku učinkovitost risedronata pri mjesečnom doziranju u odnosu na dnevno uzimanje. Risedronat povećava mineralnu gustoću kosti i smanjuje rizik vertebralnih i nevertebralnih prijeloma već nakon 6 mjeseci liječenja. Povoljno utječe na čimbenike odgovorne za čvrstoću kosti uz dobru gastrointestinalnu podnošljivost.

Literatura

 1. Harris ST et al. JAMA 1999;282:1344-52
 2. Reginster J-Y et al. OI 2000;11:83-91
 3. McClung MR et al. EEJM 2001;3444:33-40
 4. Graph drawn from data source: Sebaldt RJ, et al. Ann Rheum Dis 2004;63(Suppl.1):S96–7
 5. Poor adherence increases the risk of patients having fractures
 6. Miller N. Am J Med 1997;102:43–9
 7. Giuffrida A, et al. Br Med J 1997;315:703–7
 8. Lombas C, et al. J Bone Miner Res 2001;16(Suppl.1):S529
 9. Sebaldt RJ, et al. Poor adherence increases the risk of patients having fractures. Ann Rheum Dis 2004;63(Suppl.1):S96–7
 10. Reginster JY, Rabenda V. Clin Interv Aging. 2006 December; 1(4): 415 -423.
 11. McClung, MR, Benhamou C-J, Man Z, i sur. Novel Monthly Dosing Regimen of Risedronate for the Treatment of Postmenopausal Osteoporosis: 2-Year Data. Calcif Tissue Int 2013;92:59–67.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
BisolexAndol PROPLIVIT D 2000
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Gastal
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: