x
x

Triger faktori nastanka migrene

  prof. dr. sc. Marina Titlić, dr. med. specijalist neurolog

  17.01.2011.

Istraživanja su pokazala da napad migrene često nastaje nakon utjecaja nekih izvanjskih faktora. Prepoznavanje triger faktora je od velike pomoći u dijagnostici migrene kao i u prevenciji nastanka ataka migrene. Triger faktori potpomažu sklonost nastanku atake migrene.

Triger faktori nastanka migrene

Triger faktori podijeljeni su u više skupina: hormonski trigeri, dijetetski trigeri, psihološki, ambijentalni, trigeri uzrokovani poremećajem sna, lijekovi i raznovrsni drugi utjecaji.

Hormonski trigeri
Utjecaj hormona je dobro poznat u nastanku migrene. Oscilacije hormona u menstruaciji, ovulaciji, primjena oralnih kontraceptiva kao i drugi oblici oscilacija hormona imaju utjecaja na nastanak atake migrene. Napad migrene učestaliji je premenstrualno i neposredno u početku menstruacije, te u vrijeme ovulacije.

Konzumiranje alkohola i drugih prehrambenih namjernica
Dobro je poznata glavobolja-migrena nakon prekomjernog konzumiranja alkohola, posebno crnog vina kao i nekvalitetnih pića. U osoba sa migrenom i manje količine alkohola izazivaju ataku mirene. Hrana bogata nitritima posebno meso, zatim glutamatom, aspatatom, nekih čokolada, starim i/ili pikantnim sirom i izostajanje obroka mogu biti trigeri nastanka atake migrene.

Psihološki čimbenici
Psihološki trigeri kao što su stres, period nakon stresa (posebno vikend ili praznici), anksioznost, zabrinutost i depresija podloga su za razvoj ataka migrene.

Ambijentalni uvjeti
Ambijentalni faktori, npr. blještavilo svjetla, treptanje, vidne stimulacije, florescentno svjetlo kao i drugi svjetlosni podražaji, klimatske promjene, iznimna visina, mogu izazvati napad migrene.

San i poremećaji sna
Poremećaji sna, pomanjkanje sna ili pretjerano spavanje, mogu izazvati migrenski napad. Poznate su situacije dugotrajnog nespavanje koje izazivaju nastup migrene, ali i situacije pojačanog odmora i sna posebno za vikend.

Ostali triger faktori
Drugi utjecaji kao što su trauma glave, fizičko opterećenje ili umor, mogu u osoba sklonih migreni izazvati ataku migrene.

Lijekovi koji potenciraju nastanak migrene
Lijekovi; nitroglicerin, histamin, reserpin, hidralazin, ranitidin, estrogen i dr. dokazano mogu biti podloga za nastanak ataka migrene.

Literatura

  1. Mathew NT, Kurman R, Perez F. Drug induced refractory headache: clinical features and management. Headache 1990;30:634-638.
  2. Evans RW, Mathew NT. Handbook of Headache. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins Desktop Division, 2000.
  3. Mumenthaler M, Mattle H, Taub E. Neurology. New York: Thieme, 2002.


VEZANI SADRŽAJ > <