x
x

Polovica djece s migrenom koja je praćena aurom ima otvoreni foramen ovale

  Ana Balažin Vučetić, dr. med. specijalist pedijatar

  23.04.2012.

U djece koja boluju od migrene s aurom nađena je viša prevalencija otvorenog foramena ovale u usporedbi s općom populacijom i onima koji boluju od migrene bez aure, pokazala je studija objavljena u časopisu The Journal of Pediatrics.

Polovica djece s migrenom koja je praćena aurom ima otvoreni foramen ovale

Migrena je najčešći i najznačajniji tip glavobolje u pedijatrijskoj populaciji. 75% djece do 15. godine života barem jedanput iskusi značajnu (migrensku) glavobolju. Prevalencija migrene među djecom u dobi od 5 do 15 god. je 10.6 %, dok se u adolescenata ona javlja češće, u čak 28%. Oko trećine migrenskih glavobolja u dječjoj dobi praćeno je aurom. U adolescentnoj dobi migrenu češće imaju djevojčice, a u dobnoj skupini ispod 10 godina migrena je češća u dječaka. Više od polovice oboljelih nakon 10. godine uđe u spontanu remisiju. Od muškaraca koji boluju od migrene, njih je 5-10% imalo migrenu u djetinjstvu, a to je slučaj u 15-20% žena.

Prevalencija otvorenog foramena ovale u općoj populaciji procjenjuje se na 10-25%. Većina studija provedenih na odraslim bolesnicima s migrenom s aurom pokazala je da oni imaju značajno višu prevalenciju otvorenog foramena ovale, od 41% - 62% (56% iz meta-analize). To je dovelo do razvoja hipoteze da desno-lijevi shunt u području atrijskog septuma omogućuje metaboličkim ili mikroembolijskim čimbenicima, koji bi inače bili očišćeni iz krvi u plućima, dospijeće u cerebralnu cirkulaciju i nastanak migrene. Međutim, studije koje su ispitivale učinak zatvaranja otvorenog foramena ovale na učestalost i težinu migrenskih glavobolja u odraslih pokazale su konfliktne rezultate.
Ne postoje objavljene komparativne studije koje se odnose na pedijatijsku populaciju. Stoga su autori ove studije postavili hipotezu da djeca s migrenom s aurom također imaju višu prevalenciju otvorenog foramena ovale u usporedbi s općom populacijom i djecom koja imaju migrenu bez aure. Tijekom 18-mjesečnog perioda u studiju su uključili 109 djece s migrenom od koji je njih 38 (35%) imalo migrenu s aurom, a njih 71 (65%) bez aure. Ispitanici su bili u dobi od 6-18 god. Kako bi se evaluiralo postojanje desno-lijevog shunta na razini atrija, ispitanici su bili podvrgnuti dvodimenzionalnoj i dopler transtorakalnoj ehokardiografiji te transkranijskom dopleru.

Pokazalo se da je sveukupna prevalencija otvorenog foramena ovale u ispitivanih bolesnika bila 35%, što upravo odgovara prevalenciji u općoj populaciji. Međutim, kada su se djeca s migrenom s aurom usporedila s općom populacijom, pokazalo se da imaju značajno višu prevalenciju otvorenog foramena ovale (50%, P = .0004). Za razliku od njih, ispitanici koji su imali migrenu bez aure imali su prevalenciju sličnu općoj populaciji (27%, P = .73). Veličina atrijskog shunta nije bila povezana ni s prisutsnoću niti s odsutstvom aure.

S obzirom da rezultati dobiveni na pedijatrijskoj populaciji odgovaraju onima prethodno dobivenima na odraslima, pretpostavka je da nakon 6 godine ne dolazi do spontanog zatvarenja otvorenog foramena ovale. Autori nadalje zaključuju da bi otvoreni foramen ovale mogao doprinositi patogenezi migrene s aurom u djece te smatraju da će, potvrdi li se ova povezanost u daljnjim istraživanjima, u sve djece s migrenskim glavoboljama biti indicirano učiniti dijagnostiku za otkrivanje otvorenog foramena ovale.
J Pediatr. 2011 Aug;159(2):243-7