x
x

Liječenje kronične migrene

  Jelena Bošnjak, dr. med. specijalist neurolog

  23.04.2011.

U dosadašnjim placebo kontroliranim randomiziranim studijama pokazalo se da su u liječenju kronične migrene uspješni samo topiramat i lokalna aplikacija botulinum toksina.

Liječenje kronične migrene

Kronična migrena se definira kao glavobolja prisutna više od 15 dana u toku mjeseca kod bolesnika s migrenom.
Liječenje kronične migrene zahtijeva interdisciplinarni pristup. U dosadašnjim placebo kontroliranim randomiziranim studijama pokazalo se da su u liječenju kronične migrene uspješni samo topiramat i lokalna aplikacija botulinum toksina.

Pokazalo se da su toriramat i botulinum toksin uspješni i u liječenju kronične migrene kod bolesnika s prekomjernim uzimanjem analgetske terapije. Postoje mnoge studije o drugim načinima liječenja kronične migrene, no razina dokaza u studijama je niska te se za sada preporučuje samo dvije navedene metode liječenja.