x
x

Pregabalin - ima li indikacija za primjenu u djece?

  Prof. dr. sc. Igor Prpić, dr. med.

  08.05.2017.

Pregabalin je sigurna molekula za primjenu u djece, no još ne postoji odobrenje za primjenu u toj najosjetljivijoj dobnoj skupini.

Pregabalin - ima li indikacija za primjenu u djece?

Uvod

Molekula pregabalina sintetizirana je 1990. godine na Sveučilištu Northwestern u Sjedinjenim Američkim Državama (SAD) kao antikonvulzivni lijek, a nakon opsežnih pretkliničkih i kliničkih istraživanja registrirana je za liječenje epilepsije, neuropatske boli i generaliziranog anksioznog poremećaja u odraslih osoba. Na tržištu Sjedinjenih Američkih Država  i Europe je od 2004. godine u svojem originalnom obliku, dok je od 2014. godine registrirano više generičkih oblika pregabalina.

Mehanizam djelovanja pregabalina

Točan mehanizam djelovanja do danas nije u potpunosti razjašnjen, no strukturno je povezan s GABAergičkim inhibitornim neurotransmiterom. Veže se za α2-δ podjedinicu kalcijevih kanala na živčanim završecima, a svojim djelovanjem preko transporta kalcijevih iona inhibira otpuštanje mnogobrojnih ekscitacijskih neurotransmitera (glutamata, noradrenalina, serotonina, dopamina i P supstance). Manje neželjenih reakcija u primjeni pregabalina tumači se na način da, iako je on analog GABA-e, ne veže se direktno za GABA-A, GABA-B ili benzodiazepinske i opioidne receptore, niti ima utjecaj na voltažne natrijske kanale. Također, ima anti-nociceptivno i anti-konvulzivno djelovanje te utječe na noradrenergične i serotoninske puteve u transmisiji boli od moždanog debla do leđne moždine.

Farmakološka svojstva pregabalina

Pregabalin se brzo i u cijelosti apsorbira nakon peroralnog unosa na prazan želudac, a vršna plazmatska koncentracija postiže se za sat vremena. Unos hrane ne utječe na učinkovitost pregabalina. Siguran je u primjeni kod osoba sa oštećenjem jetre, obzirom da se ne metabolizira u jetri. Nije opisano niti značajnih farmakokinetskih interakcija s drugim lijekovima, poput mnogih drugih antiepileptičkih lijekova, oralnih kontraceptiva i antikoagulantnih lijekova. Izlučuje se putem bubrega kao nepromijenjena tvar te je u osoba sa značajno sniženim klirensom kreatinina potrebno korigirati dozu. Prema animalnim studijama dokazano je da prolazi kroz krvno-moždanu barijeru i placentu te ga se može naći u mlijeku, a kako ne postoje kontrolirane kliničke studije o utjecaju pregabalina na fetus, ne preporuča se koristiti ga u trudnica i dojilja, poput ostalih antiepileptičkih lijekova.

Indikacije za primjenu pregabalina

Prema Američkoj Agenciji za hranu i lijekove (engl. FDA) i Hrvatske agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) registriran je za liječenje širokog spektra kronične boli, od fibromijalgije do neuropatske boli povezane s dijabetičkom perifernom neuropatijom, post-herpetičnom neuropatijom i ozljedama leđne moždine. Također je registriran kao dodatna terapija u liječenju farmakorezistentnih žarišnih epilepsija te generaliziranih anksioznih poremećaja u odraslih. Pregledom mnogobrojnih kliničkih studija objavljenih u posljednjih pet godina dokazana je učinkovitost pregabalina u liječenju neuropatske boli i kao dodatna terapija u liječenju žarišnih epilepsija. Učinkovitost i sigurnost ispitivala se i kod primjene pregabalina u sindromu nemirnih nogu i drugim kroničnim bolnim sindromima izvan registriranih indikacija te nije pokazala značajnu učinkovitost.

Neželjene reakcije u primjeni pregabalina su dozno ovisne i prolazne.  Kod primjene pregabalina u terapijskoj dozi opisuju se glavobolja, vrtoglavica i pospanost, dok se u skupini čestih nuspojava opisuju pojačan apetit, razdražljivost, poremećaj pažnje, tremor, umor i dvoslike. Utjecaj pregabalina na kognitivne funkcije nije opisan.

Primjena pregabalina u djece i adolescenata

Pregabalin do sada nije registriran za primjenu u dječjoj populaciji te njegova sigurnost i djelotvornost u djece i adolescenata do sada nije ustanovljena. Prema dostupnim podatcima pregabalin se koristio u djece pri strogo kontroliranim, etički odobrenim studijama u prevenciji migrenoznih glavobolja, kao dodatna terapija u farmakorezistenih žarišnih epilepsija te sindromima kronične boli (fibromijalgije, neuropatije). Prema navedenim studijama primjena lijeka u dozi od 10 do 15 mg/kg/dan značajno je reducirala broj epileptičkih napadaja, u nekim objavljenim studijama do 40% kao dodatna terapija u farmakorezistentnih žarišnih epilepsija. Navedene studije ističu prihvatljivu sigurnost i podnošljivost kod primjene pregabalina u djece, a zabilježene neželjene reakcije su rijetke i istovjetne onima u odraslih. U dječjoj populaciji, za sada, najviše je publikacija objavljeno o primjeni pregabalina u liječenju kronične boli. Primjenom pregabalina dokazano je značajno smanjenje broja epizoda i trajanja migrenoznih glavobolja u usporedbi s primjenom propranolola. Isto tako, postoje izvješća da se primjena pregabalina pokazala učinkovitom i sigurnom u liječenju neuropatske boli izazvane kemoterapijom.

Zaključak

Pregabalin, prema dosadašnjim rezultatima, ima značajnu učinkovitost i sigurnost u djece i adolescenata. Najviše pozitivnih iskustva u primjeni pregabalina postoji kod primjene u farmakorezistentnih žarišnih epilepsija te liječenju kronične boli. Neophodno su potrebne dodatne kontrolirane kliničke studije o učinkovitosti i sigurnosti pregabalina u djece i adolescenata kako bi se osiguralo odobrenje za primjenu i toj najosjetljivijoj dobnoj skupini. Nadalje, nema objavljenih podataka o korištenju pregabalina u anksioznih poremećaja u dječjoj populaciji, iako bi temeljem dobrih iskustva primjene u odraslih zasigurno bilo uputno ispitati i omogućiti djeci s psihosomatskim i/ili psihičkim poremećajima primjenu relativno sigurnog lijeka, s malo neželjenih pojava i bez utjecaja na kognitivne funkcije.

Literatura

1. Kazem M, Bali B, Rahbarimanesh AA, Sadeghi M, Sedighi M, Karimzadeh P, Ghofrani M. Comparison of Propranolol and Pregabalin for Prophylaxis of Childhood Migraine: a Randomised Controlled Trial. ActaMedicaIranica, 2015;53(5):276-280.

2. Mollamohammadi M, Tonekaboni SH, Pirzadeh Z, Vahedian M . Pregabalin in Childhood Epilepsy: A Clinical Trial. Iran J Child Neurol. 2014 Autumn;8(4): 62-65.

3. Parsons B, Argoff CE, Clair A, Emir B. Improvement in pain severity category in clinical trials of pregabalin. Journal of Pain Research 2016:9: 779-85

4. Mann D, Liu J, Chew ML, Bockbrader H, Alvey CW, Zegarac H, Pellock J, Pitman VW.

Safety, tolerability, and pharmacokinetics of pregabalin in children with refractory partial seizures: A phase 1, randomized controlled study. Epilepsia, 55(12):1934–1943, 2014

5. Summary of product characteristics. European Medicines Agency. 6 March 2013. {preuzeto 29. Ožujka 2017.}

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Plivit C 1000 PlusZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energy
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: