x
x

ADHD negativno utječe na edukaciju i zdravlje pacijenata

  Petra Štefanac, mag. pharm.

  12.05.2017.

Poremećaj deficita pažnje (ADHD) pogađa 39 milijuna u svijetu, povećava troškove u zdravstvu i povezan je s mnogim drugim mentalnim bolestima.

ADHD negativno utječe na edukaciju i zdravlje pacijenata

Populacijska studija objavljena u časopisu JAMA Pediatrics obuhvatila je 766 244 učenika u Škotskoj u razdoblju između 2009. i 2013. godine. 7413 djece liječeno je od ADHD-a, od toga 85% posto dječaka. Djeca s ADHD-om imala su veći broj neopravdanih izostanaka, češće su imali potrebu za posebnim programom školovanja, imali su niže ocjene, češće su napuštali školu prije 16. godine i u odrasloj dobi su češće bili nezaposleni. Osim utjecaja na edukaciju, pokazalo se da su skloniji hospitalizaciji i ozljedama.

Čak i uz liječenje, ADHD ima značajan utjecaj na život pacijenata. Često pokazuju lošije rezultate u edukaciji, a ima i značajan utjecaj na njihovo zdravlje.

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
MaxfluAndol PROOlfen gel
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Olfen gel
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: