x
x

Trigeminalna neuralgija

  Prof. prim. dr. sc. Darija Mahović Lakušić, dr. med. specijalist neurolog

  07.06.2015.

Prikazana je bolesnica s idiopatskom neuralgijom trigeminusa. Dijagnoza je postavljena na temelju tipične kliničke slike te na temelju prethodno učinjene dijagnostičke obrade.

Trigeminalna neuralgija

Uvod

Trigeminalna neuralgija je poremećaj karakteriziran unilateralnom, izrazito oštrom, iznenadnom boli u području druge i treće grane trigeminusa trajanja nekoliko sekundi do minute, trigeriranom nekim nebolnim podražajem.

Trigeminalna neuralgija jedan je od najčešćih uzroka boli u području lica. To je poremećaj karakteriziran unilateralnom, izrazito oštrom, iznenadnom boli u području druge i treće grane trigeminusa trajanja nekoliko sekundi do minute, trigeriranom nekim nebolnim podražajem. Za trigeminalnu neuralgiju tipičan je refraktorni period koji traje nekoliko minuta kada ne postoji mogućnost izazivanja novog napadaja. Epizode mogu trajati tjednima, mjesecima nakon čega slijedi period bez boli. Prema trećoj Međunarodnoj klasifikaciji glavobolja, dijeli se na klasičnu trigeminalnu neuralgiju koja uključuje idiopatsku i onu uzrokovanu vaskularnom kompresijom i bolnu trigeminalnu neuropatiju uzrokovanu nekim drugim uzrokom kao što je postherpetička trigeminalna neuralgija, posttraumatska, neuralgija uzrokovana demijelinizacijom (kod multiple skleroze) ili zbog tumorskog procesa.

Prikaz slučaja

Bolesnica navodi da može provocirati bol pranjem zubi, žvakanjem, govorom ili izlaskom na hladan zrak.

Bolesnica rođena 1956. godine, službenica iz Zaboka.

Obiteljska anamneza: majka je liječena zbog šećerne bolesti.

Osobna anamneza: od 2005. godine arterijska hipertenzija i dislipidemija, redovito uzima antihipertenzive. 2011. godine pregledana u Hitnoj neurološkoj ambulanti zbog jake, oštre boli u području II i III grane trigeminusa lijevo. Napadaji su se javljali u seriji, trajali su najduže do jedne minute nakon čega je bolesnica do sljedećeg napadaja bila bez ikakvih simptoma. Tada je bila upućena na MR mozga i MR angiografiju koje su bile uredne. Uzimala nesteroidne anitreumatike (NSAR) i tegobe su regredirale kroz period od dva tjedna. Slični simptomi 2013. godine, trajanja tjedan dana te tada nije pregledana od liječnika. Sada upućena u Ambulantu za glavobolju zbog istih simptoma trajanja dva mjeseca. Pritom navodi da konstantno između napadaja ima u tom području lica osjećaj tupe boli. Prethodno pregledana od stomatologa te je učinjen ortopan koji je bio bez patološkog supstrata. Bolesnica navodi da može provocirati bol pranjem zubi, žvakanjem, govorom ili izlaskom na hladan zrak.

Navike: uredne.

Iz statusa: pri svijesti, kontaktibilna, orijentirana, urednog govora. Uredna inervacija kranijskih živaca. Osjet intaktan. U AG položaj dovodi obje ruke i noge. MTR simetrični, bez indukcije patoloških. Romberg negativan. Hod uredan. Meningealni sindrom negativan.

Mišljenje: Radi se o bolesnici s idiopatskom trigeminalnom neuralgijom. S obzirom na to preporučujem u terapiju uvesti okskarbazepin 2 x 300 mg, tbl. Za mjesec dana kontrola u Ambulanti za glavobolju i neuropatsku bol.

Rasprava

Lijekovi izbora u liječenju trigeminalne neuralgije su antiepileptici te su najdjelotvorniji karbamazepin u dozi od 200 mg do maksimalno 1200 mg i okskarbazepin u dozi od 600 mg do maksimalno 1800 mg/dan.

Prikazana je bolesnica s idiopatskom neuralgijom trigeminusa. Dijagnoza je postavljena na temelju tipične kliničke slike te na temelju prethodno učinjene dijagnostičke obrade.

Godišnja incidencija je 4 do 13 na 100 000 osoba. Trigeminalna neuralgija jedna je od najčešćih neuralgija u starijoj životnoj dobi. Incidencija se povećava s dobi te se idiopatska trigeminalna neuralgija najčešće javlja iznad 50. godine života. Omjer muškaraca prema ženama je 1:1,7, te je opisano nekoliko slučajeva s pozitivnom obiteljskom anamnezom, iako se češće javlja sporadično. Iako podatci nisu jednoznačni, hipertenzija može biti i jedan od čimbenika rizika. Jedan od uzroka nastanka boli je kompresija živaca arterijom ili venom što zajedno s idiopatskom trigeminalnom neuralgijom spada u klasičnu trigeminalnu neuralgiju. Sekundarni uzroci trigeminalne neuralgije svakako su tumori u području pontocerebelarnog kuta i demijelinizacijske lezije. Važnu ulogu u patofiziološkom mehanizmu ima centralna senzitizacija čemu je potvrda refraktorni period nakon trigerirane epizode, nekoliko bolnih senzacija u slijedu nakon jednog podražaja i latencija od vremena stimulacije do pojavljivanja boli. U postavljanju dijagnoze neophodno je učiniti neuroradiološku obradu (MR mozga) kako bi se isključio tumorski proces u području pontocerebelarnog kuta ili demijelinizacijske lezije i MR angiografiju radi isključenja neurovaskularnog konflikta.

Postoje različite metode liječenja trigeminalne neuralgije. Kod klasične trigeminalne neuralgije započinje se medikamentozno liječenje koje u većini bolesnika daje dobre rezultate. Lijekovi izbora u liječenju trigeminalne neuralgije su antiepileptici te su najdjelotvorniji karbamazepin u dozi od 200 mg do maksimalno 1200 mg i okskarbazepin u dozi od 600 mg do maksimalno 1800 mg/dan. Kod refraktorne boli u obzir dolaze različite kirurške tehnike tipa mikrovaskularne dekompresije, različite vrste rizotomije, gama-knife radiokirurgija i dr. Način i izbor liječenja strogo je individualiziran te je neophodno bolesniku ponuditi sve mogućnosti liječenja u cilju poboljšanja kvalitete njegovog života.

Literatura

1. Headache Classification Committee of the international Headache Society (IHS). The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version). Cephalalgia 2013;33:629-808.

2. Obermann M, Yoon MS, Ese D i sur. Impaired trigeminal nociceptive processing in patients with trigeminal neuralgia. Neurology 2007;69:835-41.

3. Gronseth G, Cruccu G, Alksne J i sur. Practice parameter: th diagnostic evaluation and treatment of trigeminal neuralgia (an evidence–based review): report of the Quality Standards Subcommittee of the Amercan Academy of Neurology and the European Federation of Neurological Societies. Neurology 2008;71:1183-90.

4. Lopez BC, Hamlyn PJ, Zakrzewska JM. Systematic review of ablative neurosurgical techniques for the treatment of trigeminal neuralgia. Neurosurgery 2004;54:973-80.