x
x

Tilt-table test kod bolesnika s grčevitom sinkopom

  13.08.2016.

Tilt-table test ima važnu ulogu u evaluaciji bolesnika s konvulzivnom sinkopom rezistentnom na antiepileptike. Indikacija za ugradnju elektrostimulatora pokazala se učinkovitom u sprječavanju recidiva sinkopa kod navedenih bolesnika objavljeno je u časopisu Medica Jadertina.

Tilt-table test kod bolesnika s grčevitom sinkopom

Cilj: Istražiti ulogu tilt-up testa (HUTT) u evaluaciji bolesnika s konvulzivnom sinkopom, a posebice u bolesnika rezistentnih na antikonvulzivnu terapiju.

Bolesnici i metode: Ova retrospektivna studija (veljača 2012. – rujan 2014.) provedena je na 30 uzastopnih bolesnika u Zavodu za kardiologiju KBC-a Sestre milosrdnice. Bolesnici su grupirani kako slijedi: Grupa A (konvulzivna sinkopa rezistentna na antiepileptike, n = 12) i Grupa B (konvulzivna sinkopa bez terapije, n = 18). Grupe su analizirane prema njihovim demografskim podacima (dob, spol), specijalistima koji su uputili na pretragu (kardiolozi, neurolozi, ostali), te rezultatima (pozitivan/negativan) i specifičnim odgovorima (kardio-inhibicija, vazodepresija, ili mješoviti) HUTT-a.

Rezultati: Grupe A i B upućivane su na HUTT isključivo od strane neurologa (p < 0,05). Test je bio pozitivan u 5 (16,7%) bolesnika. U grupi A, tri bolesnika (60%) je imalo kardioinhibitorni odgovor, dok je u grupi B dva bolesnika imalo miješani (20%) i vazodepresorni (20%) odgovor.

Sva tri bolesnika (2 muškarca i 1 žena, prosječne dobi 28,5 godina) s kardioinhibitornim odgovorom u Grupi A imala su normalan nalaz elektroencefalografije i uzimali su antiepileptike. Tijekom izvođenja testa zabilježili smo bradikardiju (30 ± 5 otkucaja/min) i prolongiranu asistoliju (13,7 ± 11 sekundi), uz pojavu tipičnih konvulzija. Dobili su trajni elektrostimulator (atrijska/ventrikularna stimulacija, kontrola frekvencije) i postepeno im je ukinuta antikonvulzivna terapija. Tijekom 24 mjeseca praćenja bili su bez recidiva sinkope.

Zaključak: HUTT ima važnu ulogu u evaluaciji bolesnika s konvulzivnom sinkopom rezistentnom na antiepileptike. Indikacija za ugradnju elektrostimulatora pokazala se učinkovitom u sprječavanju recidiva sinkopa kod navedenih bolesnika.

Marko Mornar Jelavić, Zdravko Babić, Hrvoje Hećimović, Vesna Erceg, Željko Plazonić, Hrvoje Pintarić, Jadranko Turčinov

OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT total energyMaxirinoGastal
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: