x
x

Kranijalne neuralgije

  17.05.2014.

Kranijalne neuralgije karakterizira obično iznenadna, unilateralna, probadajuća bol koja je ograničena na distribuciju zahvaćenoga kranijalnog živca. Najčešća kranijalna neuralgija je trigeminalna neuralgija.

Kranijalne neuralgije

Kranijalne neuralgije karakterizira obično iznenadna, unilateralna, probadajuća bol koja je ograničena na distribuciju zahvaćenoga kranijalnog živca. Neurokranijalna bol koja se razvija kao direktna posljedica lezije ili bolesti somatosenzornog sustava jest neuropatska bol. Najčešća kranijalna neuralgija je trigeminalna neuralgija (TN). Karakterizirana je paroksizmalnom sijevajućom oštrom kratkotrajnom jednostranom boli u području osjetne distribucije jedne ili više grana petog moždanog živca. Bol je obično isprovocirana trivijalnim podražajem tzv. „triger“ točaka na licu. Međunarodno društvo International Headache Society dijeli trigeminalnu neuralgiju na klasični i simptomatski oblik. Ako klinički nema evidentiranog neurološkog deficita, uz tipičnu anamnezu dijagnoza klasičnog TN-a može biti postavljena, dok je simptomatski TN uvijek vezan uz strukturalne lezije (osim vaskularne kompresije). U 85 % slučajeva ne nalaze se strukturalne lezije, a mnogi se istraživači slažu da je žilna kompresija, venska ili arterijska petlja na trigeminalnom živcu na izlazu u pons, glavna u patogenezi klasičnog oblika TN-a. Karbamazepin (jaki dokazi) ili okskarbazepin (bolja tolerancija) trebali bi biti prvi izbor u liječenju. U pacijenata refraktornih na medikamentnu terapiju moguća je kirurška terapija, npr. perkutane tehnike na ganglionu Gasseri, gama-nož ili mikrovaskularna dekompresija.

Suzana Kumbrija

 

Rad prezentiran na 5. Kongresu Društva nastavnika opće/ obiteljske medicine, ožujak 2014.<http://www.dnoom.org/>
OGLASI
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
PLIVIT D 2000Plivit C 1000 PlusZipantola PROTECT
OGLAS
Upućujemo zdravstvene radnike na posljednji cjelokupni sažetak opisa svojstava lijeka na PLIVAmed.net-u.
Maxflu
VIDEO GALERIJA
20:57
ONLINE TEČAJ

Pristupite online
testiranju: