x
x

Važnost multidisciplinarnog pristupa u liječenju karcinoma rektuma

  17.11.2015.

Kolorektalni karcinom je treća maligna bolest po učestalosti u svijetu, te predstavlja značajan javnozdravstveni problem. Multidisciplinarni pristup danas je uobičajen kod dijagnostike i liječenja onkoloških bolesti, a karcinom rektuma tipičan je primjer za važnost suradnje različitih medicinskih disciplina u postizanju optimalnog terapijskog učinka. U ovom preglednom radu prikazan je kratak presjek najvažnijih studija koje su definirale optimalni pristup liječenju bolesnika sa lokalno uznapredovalim karcinomom rektuma.

Važnost multidisciplinarnog pristupa u liječenju karcinoma rektuma

Današnje smjernice i preporuke za liječenje karcinoma rektuma stadija II i III uključuju preoperativnu radioterapiju sa ili bez konkomitantne kemoterapije, te radikalan kirurški zahvat (uz obaveznu totalnu mezorektalnu eksciziju-TME). Takvim se multidisciplinarnim pristupom kod tih bolesnika značajno reducirala stopa lokalnih recidiva, te povećala stopa patoloških kompletnih odgovora i zahvata sa očuvanjem analnog sfinktera, uz nisku stopu terapijske toksičnosti.

Daljnje studije koje ispituju nove sistemske terapije (imunoterapija-konjugati antitijela i lijekova), kao i modernije radioterapijske tehnike (IMRT, IGRT, VMAT ) kod bolesnika sa karcinomom rektuma, a kojima bi se dodatno unaprijedili terapijski ishodi, su u tijeku.

Zrinka Rendić-Miočević, Antonio Juretić, Lidija Beketić-Orešković