x
x

Pet načina uštede u jedinicama intenzivnog liječenja

  David Čičić, dr. med.

  02.02.2014.

Četiri američka udruženja za intenzivno liječenje iznijela su listu mjera kojima se ograničavaju nepotrebni postupci u jedinicama intenzivnog liječenja (JIL), sa svrhom kontrole rastućih troškova zdravstvenog sustava. Preporuke su prezentirane na 43. kongresu društva za intenzivnu medicinu (Society of Critical Care Medicine 43rd Critical Care Congress).

Pet načina uštede u jedinicama intenzivnog liječenja

Preporuke:

1. Ne naručujte dijagnostičke pretrage u pravilnim intervalima, npr. svaki dan; naručujte pretrage kao odgovor na specifično kliničko pitanje.

2. Ne koristite transfuziju eritrocita u nekrvarećih, hemodinamski stabilnih bolesnika u JIL-u, s koncentracijom hemoglobina većom od 70 g/L.

3. Ne koristite parenteralnu prehranu u dobro uhranjenih, teško bolesnih osoba, za vrijeme prvih 7 dana boravka u JIL-u.

4. Nemojte duboko sedirati bolesnike na mehaničkoj ventilaciji bez specifične indikacije ili dnevnog pokušaja smanjenja stupnja sedacije.

5. Ne nastavljajte pružati mjere održavanja života u bolesnika s visokim rizikom za smrtni ishod ili za oporavak uz teški funkcionalni gubitkak, prije nego što ponudite bolesnicima i njihovim obiteljima mogućnost provođenja skrbi bazirane u potpunosti na komforu.

Pet preporuka izabrano je između 58 predstavljenih problema, a bazirano na učestalosti problema u kliničkoj praksi i količini novca koja bi se mogla uštediti pridržavanjem preporuke.

U donošenju preporuka sudjelovala su udruženja: the American Association of Critical-Care Nurses, the American College of Chest Physicians, the American Thoracic Society, and the Society of Critical Care Medicine