x
x

Katastrofiziranje boli, ratne ozljede u Ukrajini i postoporativna bol

  24.06.2023.

Istraživanje objavljeno u časopisu ST-OPEN opisuje pozitivnu povezanost između katastrofiziranja boli, pretrpljenih ozljeda, borbene izloženosti i postoperativne boli. Istraživanje je provedeno na uzorku ozlijeđenih vojnika u Ukrajini tijekom 2022 godine koji su bili mladi i zdravi prije nego što su pretrpjeli veliku ratnu politraumu. Objavljeno istraživanje nudi jedinstvenu perspektivu, različitu od svih ostalih prethodnih studija u kojima je proučavana katastrofiziranja boli u civilnoj populaciji.

Katastrofiziranje boli, ratne ozljede u Ukrajini i postoporativna bol

Cilj ove studije bio je istražiti povezanost između katastrofiziranja, postoperativne boli i težine ozljeda nakon ozljeda povezanih s ratom tijekom prve godine rata u Ukrajini.

Ova presječna studija uključila je 135 bolesnika s ratnim ozljedama liječenih u Centru za toplinsku traumu i rekonstruktivnu kirurgiju regionalne sveučilišne bolnice Vinnytsia u Ukrajini između kolovoza 2022. i studenog 2022. Nakon kirurškog liječenja, katastrofiziranje boli procijenjeno je pomoću ukrajinske verzije skale katastrofiziranja boli (UA-PCS) i u korelaciji s razinama boli procijenjenim numeričkom skalom ocjenjivanja (NRS) kao i rezultatima dobivenim ocjenom ozbiljnosti ozljede (ISS) i skalom izloženosti borbi (CES). Potencijalni već postojeći traumatični događaji u životu sudionika procijenjeni su pomoću Kontrolne liste životnih događaja za DSM-5 (LEC-5).

Višestruke regresijske analize nisu pokazale značajnu povezanost između ukupnog rezultata PCS-a i demografskih varijabli dobi, spola, bračnog statusa, obrazovanja, trajanja vojne službe ili vremena od ranjavanja. Samo 3,6% varijance u katastrofizaciji boli bilo je odgovorno za doprinos nezavisnih demografskih varijabli. Istraživači su pronašli umjerenu pozitivnu korelaciju između katastrofiziranja boli (uključujući sve podljestvice) s NRS, ISS i CES rezultatima boli. Boli NRS, ISS i CES rezultati čine 43,4% varijabilnosti PCS rezultata. Prethodni traumatični događaji nisu pridonijeli rezultatima katastrofiziranju boli.

Katastrofiziranje boli se definira kao pretjerana negativna orijentacija prema osjećaju boli i bolnom iskustvu, a utječe na način na koji pojedinci mogu doživjeti bol. To je samo jedna varijabla od niza drugih varijabli koji utječu na negativnu percepciju boli uz anksioznost, strah od boli i osjećaj bespomoćnosti koji je uzrokovan s boli.

Dmytro Dmytriiev, Oleksandr Nazarchuk, Leonarda Gambiroža, Irma Nina Orlandić, Livia Puljak, Damir Sapunar