x
x

Propisivanje analgetika i NSAR-a u terapiji akutne i kronične boli

  23.05.2014.

Cilj istraživanja bio je utvrditi broj i vrstu propisanih peroralnih analgetika i NSAR-a, koji idu na teret HZZO-a, u liječenju akutne i kronične boli prema MKB dijagnozama.

Propisivanje analgetika i NSAR-a u terapiji akutne i kronične boli
U liječenju akutne boli najčešće se propisivao NSAR i to ibuprofen (32,7 %), kombinacija tramadol-paracetamol (17,7 %) te tramadol (14,2 %). U liječenju kronične boli u 64 % pacijenata propisan je NSAR, a u njih 26 % tramadol-paracetamol.

Ispitanici i metode: Uzorak je činilo 1838 pacijenata u skrbi specijalista obiteljske medicine. Podaci o broju i vrsti propisanih analgetika i NSAR-a, prema generičkom nazivu lijeka, dobiveni su retrospektivnom metodom pregleda e-zdravstvenih kartona opredijeljenih osiguranika u specijalističkoj ambulanti obiteljske medicine u razdoblju od 1. siječnja do 31. prosinca 2013. godine. Dijagnoze bolesti su klasificirane po MKB 10 klasifikaciji. S obzirom na duljinu trajanja boli kronična bol je definirana trajanjem duljim od tri mjeseca.

Rezultati: Na uzorku od ukupnog broja pacijenata SOM (N=1838) utvrđeno je da je tijekom 2013. godine kod 1305 (71 %) pacijenata propisan lijek za bol. Od toga je 95,7 % pacijenata dobilo lijek za akutnu bol, a njih 4,1 % za kroničnu bol. Lijekovi su najčešće propisani za skupinu bolesti mišićno-koštanog sustava, M00-M99 i to 1115 (79,4 %). Svi pacijenti koji su imali kroničnu bol (54), žalili su se na bolove lokomotornog sustava, a njih 50 % imalo je križobolju M54. U liječenju akutne boli najčešće se propisivao NSAR i to ibuprofen (32,7 %), kombinacija tramadol-paracetamol (17,7 %) te tramadol (14,2 %). U liječenju kronične boli u 64 % pacijenata propisan je NSAR, a u njih 26 % tramadol-paracetamol.

Zaključak: Ovim istraživanjem dokazana je visoka učestalost propisivanja analgetika i NSAR lijekova u ambulanti SOM-a, najčešće za akutnu bol te najčešće za skupinu bolesti mišićno-koštanog sustava.

Meri Margreitner, Danijela Štimac

VEZANI SADRŽAJ > <