x
x

Povećana incidencija kolelitijaze kod djece s prekomjernom tjelesnom težinom

  07.02.2013.

Corinna Koebnick sa suradnicima iz Kaiser Permanente-a u Kaliforniji obuhvatila je multicentričnim, kohortnim istraživanjem 510 816 djece u dobi od 10 do 19 godina. Prema rezultatima studije 7,3% dječaka i 5,5 % djevojčica u ovoj skupini, bilo je ekstremno pretilo. Kod 766 ispitanika utvrđeni su žučni kamenci. Djevojke koje su koristile kontracepcijske pilule imale su veću učestalost žučnih kamenaca.

Povećana incidencija kolelitijaze kod djece s prekomjernom tjelesnom težinom
Očigledno je da pretilost, kao sve veći javnozdravstveni problem pokazuje i sve veći broj zdravstvenih posljedica, već i u ranijoj životnoj dobi, a koje su do sada bile specifične samo za odraslu dob,

Pretilost je poznata kao čimbenik rizika pojave kolelitijaze u odraslih osoba. Međutim, kolelitijaza, do sada, nije bila specifična za dječju populaciju.

Prema stručnim i znanstvenim spoznajama kolelitijaza je, radi izloženosti estrogenu, učestalija kod žena. Razlika u učestalosti između spolova, najizraženija je u dobi 30 do 40 godina (3:1). Prevalencija koelitijaze varira od 5 do 20% u žena u dobi između 20 i 55 godina te od 25 do 30% u žena u dobi iznad 50 godina. U muškaraca je prevalencija dvostruko niža.

Životna dob, uz spol, najveći je rizični čimbenik za nastanak žučnih kamenaca.

U osnovnim školama Grada Zagreba, u 2010. godini, na sistematskim pregledima u prvom razredu evidentirano je 10,5% preuhranjenih dječaka i 9,6% djevojčica, u petim razredima evidentirano je 15,3% preuhranjenih dječaka i 11,2% djevojčica, dok je u osmom razredu evdidentirano 13,5% preuhranjenih dječaka i 11,55% preuhranjenih djevojčica.

Autorica članka: Ana Puljak, dr. med., spec. javnog zdravstva