x
x

Roditelji potiču djecu na bolje prehrambene navike i tjelesnu aktivnost

  01.06.2013.

Časopis Journal of Adolescent Health objavio je zanimljive rezultate studije koja je istraživala utjecaj komunikacije između roditelja i djece na prehrambene navike te tjelesnu aktivnost.

Roditelji potiču djecu na bolje prehrambene navike i tjelesnu aktivnost
Rezultati su pokazali da kada su studenti komunicirali 30 ili više minuta s roditeljima da su bili 14% više skloni konzumiranju voća i povrća te je bilo 50% više tjelesne aktivnosti.

U američkoj studiji je sudjelovalo 746 studenata koji su ispunili upitnike tijekom 14 dana prilikom čega su naveli koliko vremena provode u bilo kojem obliku komunikacije s roditeljima. Također, bilo je potrebno navesti i koliko su tjelesno aktivni te koliko često konzumiraju voće ili povrće. Rezultati su pokazali da kada su studenti komunicirali 30 ili više minuta s roditeljima da su bili 14% više skloni konzumiranju voća i povrća te je bilo 50% više tjelesne aktivnosti. Navedenim rezultatima se potvrđuje važnost komunikacije između roditelja i djece te ulogu koju ima na razvoj kroničnih bolesti u djece.

Autori objašnjavaju kako do porasta u konzumaciji voća i povrća te tjelesne aktivnosti dolazi jer roditelji vjerovatno tijekom razgovora podsjete na unos zdravijih namirnica te motiviraju studente da se brinu za sebe.