x
x

Registar zdravstvenih djelatnika te zdravstvenih ustanova i opreme

  17.02.2014.

Odjel u okviru istraživanja zdravstvenih resursa putem Registra zdravstvenih djelatnika evidentira podatke o zdravstvenim djelatnicima, zdravstvenim suradnicima i administrativno-tehničkom osoblju koji rade u zdravstvenom sustavu, objavljeno je na stranicama HZJZ-a.

Registar zdravstvenih djelatnika te zdravstvenih ustanova i opreme

Registar je utemeljen 1990/91. godine kada je jednogodišnje izvještavanje zdravstvenih ustanova preraslo u kontinuirano prikupljanje i praćenje podataka o zaposlenima.

Podatke o zdravstvenim djelatnicima i zdravstvenim suradnicima dužne su dostavljati ne samo zdravstvene ustanove u državnom i županijskom vlasništvu, nego i sve privatne ustanove, zdravstveni djelatnici koji samostalno obavljaju privatnu praksu kao i trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Podaci o administrativnim i tehničkim djelatnicima prikupljaju se za zdravstvene ustanove i trgovačka društva za obavljanje zdravstvene djelatnosti prema broju stalno zaposlenih krajem godine.

Svim djelatnicima se upisom u bazu podataka Registra, danom zasnivanja radnog odnosa, dodjeljuje registarski broj (šifra). Šifra se koristi za prijavu i prepoznavanje u sustavu CEZIH-a, a doktori medicine, doktori dentalne medicine, magistri farmacije kao i drugi zdravstveni djelatnici obavezno ju upisuju na recepte, uputnice i druge obrasce Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje.

Podaci o zdravstvenim djelatnicima i suradnicima prate se kronološki, između ostalog, prema postignutoj stručnoj i znanstvenoj razini, vrsti radnog odnosa, djelatnosti i mjestu rada u zdravstvenom sustavu. Početkom 2014. godine Registar obuhvaća oko 115 000 osoba.

Uz podatke o djelatnicima, Registar na temelju rješenja Ministarstva zdravlja o odobrenju za rad, bilježi i osnovne podatke o zdravstvenim ustanovama, ordinacijama i ostalim vrstama zdravstvenih organizacijskih jedinica neovisno o tome imaju li ugovor s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Naputak

Registar zdravstvenih djelatnika – podaci potrebni za upis u registar:

1. Naziv ustanove (OIB ustanove), ordinacije odnosno zdravstvene organizacijske jedinice, naziv pripadajuće dislokacije, podjedinice, ako ih ustanova ima

2 Ime i prezime djelatnika

3.  OIB i datum rođenja

4.  Stručna sprema

5.  Obrazovni profil (npr: dr. med., specijalizant dječje psihijatrije…,magistar farmacije, fizioterapeut, dipl. med. sestra – javno zdravstvo)

6. Datum zaposlenja u navedenoj ustanovi/privatnoj praksi

7. Naziv djelatnosti u kojoj radi

8. Vrsta radnog odnosa (volonter, pripravnik, određeno, neodređeno, ugovor o djelu)

9. Potpis i pečat odgovorne osobe

Podaci se mogu dostaviti poštom, brzojavom ili e-poštom.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo
Registar zdravstvenih djelatnika
Rockefellerova 7
10000 Zagreb

tel. 01/4863273
fax  01/4683011

e-mail; registar-zdr-djel@hzjz.hr

Izvor: Hrvatski zavod za javno zdarcstvo

www.hzjz.hr